Sök

Biskoparna ber för Nicaragua Biskoparna ber för Nicaragua 

Nicaragua – Dialogen är den enda vägen

De nicaraguanska biskoparna som deltar i den Nationella dialogen har inte gjort något uttalande efter mötet som de höll på måndagen. Medlemmar av biskopskonferensen har dock framhållit att trots den allt svårare situationen måste dialogen fortsätta, för det är den enda demokratiska vägen för att leva i fred i landet. Medan attackerna mot kyrkor och församlingar i många delar av landet inte upphör fortsätter kyrkan bönekampanjen och att delta i demonstrationer som organiseras för att anmäla mordet på ungdomarna de sista dagarna.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Enligt lokala informationer kommer biskoparna att mötas för den andra gången i denna vecka och då diskutera om möjligheten att fortsätta att vara medlare i den Nationella dialogen. Under mötet kommer man dock främst att upphålla sig vid den fruktansvärda situationen i landet.

Korset som enda vapen

I söndags ledde ärkebiskopen i Managua, kardinalen Brenes, mässan i den Gudomliga Barmärtighetens kyrka som hade attackerats av paramilitärer och två ungdomar då hade dödats. Kardinalen lyfte sitt kors från bröstet och sa att “detta är vårt enda vapen”. Angående regeringens anklagelser mot biskoparna framhöll att de var helt falska. Han erinrade om att han själv i början av krisen hade sagt till prästerna att öppna kyrkorna för ungdomarna, “så att kyrkorna blev fältsjukhus precis som påve Franciskus har uppmanat om”.

Kyrkor tillflykt för alla

Under mässan i en kyrka i Managua i söndags sa hjälpbiskopen msgr Báez att “såsom herdar har vi begivit oss till de platser där ungdomarna attackerades, för det är vad en herde gör, han överger inte sitt folk”. Han sa också att det inte är sant att biskoparna har politiska intressen. “Om vi öppnar kyrkorna för de skadade ungdomarna är det för att kyrkorna är en tillflykt för alla”.

 

 

 

 

 


 

25 juli 2018, 10:34