Sök

Gemenskap i Mexiko Gemenskap i Mexiko 

Mexiko – Biskoparna lyckönskar landets nye president

Biskoparna i Mexiko lyckönskar landets nye president Obrador. “Vi är alla kallade till att samarbeta positivt med våra valda myndigheter”, säger biskoparna . “Vi kan uppnå bättre levnadsförhållanden för alla endast om vi själva engagerar oss i förbättringen av kommunerna, staterna och hela den mexikanska republiken. Ingen ledare kan själv finna alla lösningar. Det är vår skyldighet att fortsätta att engagera oss och alltid i respekten för de mänskliga rättigheterna och det gemensammas väl”.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

I sitt lyckönskningsbudskap till den nye presidenten uppehåller sig biskoparna vid en del prioriteter i Mexiko. De säger att undervisningen och kampen mot fattigdomen, liksom sanningen, friheten och respekten för olikheterna behövs för att övervinna egoismen och maktmissbruket. Biskoparna fördömer våldsaktionerna som förekommer på en del platser i landet, framförallt våldet mot människolivet.

 

04 juli 2018, 08:53