Sök

Libanon Libanon 

Libanon – Patriarken Raï uppmanar om nödvändigheten av det bildas en regering

I Libanon ökar appellerna till de politiska styrkorna om att snarast bilda en ny regering. Även den maronitiske patriarken Bechara Boutros Raï upppmanar om detta. I en intervju framhåller han återigen att situationen i landet i alllmänhet och särskilt den ekonomiska gör det nödvändigt att påskynda formandet av en regering. Under ett möte uppmanade han ockå de politiska partierna om att ta itu med landets kritiska situationer och tänka på en ekonomisk tillväxt som betyder utveckling, arbete för ungdomarna och produktion.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Patriarken Raï klagade också över maktgrupperna som skyddar sina egna intressen och försummar det allmännas väl.“Vi ser hur de dröjar med att bilda en regering och är helt likgiltiga gentemot folkets ekonomiska och sociala lidande. Det är nödvändigt att återvända till konstitutionen, att överge den innebär att inte finna en lösning på krisen som plågar Libanon på alla sätt”.

 


 

25 juli 2018, 10:10