Sök

Heliga Birgitta Heliga Birgitta 

Heliga Birgittas budskap till Europa

Idag 23 juli minns kyrkan heliga Birgitta som helige Johannes Paulus II utnämnde till en av Europas skyddshelgon 1999. I en intervju berättar generalvikarie för Birgittasystrarna O SS S från Rom moder Hilaria Vieyra om denna mycket moderna kvinna och det aktuella i hennes budskap

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Den heliga Birgittas budskap är lika aktuellt idag som på sin tid: Europa är så märkt av sekularism, materialism och även hat. Idag mer än någonsin behöver man följa den heliga Birgittas budskap som kallar oss till enhet, fred och solidaritet”. Moder Hilaria Vieyra, generalvikarie för Birgittasystrarna O SS S från Rom, reflekterar över den heliga Birgitta i en intervju med Vatican News. Heliga Elisabeth Hesselblad grundade på 1900-talet Birgittasystrarna O SS S, Order of the Most Holy Saviour of Saint Bridget, och förnyade så Vår Frälsares orden som heliga Birgitta grundade på 1300-talet. Debora Donnini vid Vatican News träffade moder Hilaria just i Birgittaklostret på Farnesetorget i Rom.

“Den heliga Birgittas budskap kallar oss till enhet, fred och solidaritet”

Birgittas karisma - enhet, fred och solidaritet

Vem var denna så moderna kvinna som spelar en så viktig roll för den katolska kyrkan så att hon blev Europas skyddshelgon? Heliga Birgitta föddes 1303 i en svensk adelsfamilj och trots att hon hade en kallelse gick hon med på att gifta sig som hennes pappa ville. Hon fick 8 barn och hade tillsammans med sin man Ulf, lagman i Närke och riksråd, ett lyckligt äktenskap fyllt av tro. Moder Hilaria berättar att Birgittas karisma av enhet, fred och solidaritet kommer just från hennes liv i bön, i att följa evangeliet och i meditationer över Vår Herres lidande.

Engagemanget för att påven skulle komma tillbaka till Rom från Avignon

Den andra hälften av den heliga Birgittas liv började då hon blev änka. ”Hon kom till Rom 1349 för att fira det heliga året 1350 först och främst för att får godkännande för orden som hon höll på att grunda” förklarar moder Hilaria. Birgitta ville grunda en orden för både ordenskvinnor- och män. ”När hon kom till Rom mötte hon en katastrofal situation. Påven var i Avignon, inte i Rom, romarna var som en flock utan herde, pesten härjade och det var krig mellan Frankrike och England” fortsätter moder Hilaria och understryker att Birgittas "stora kärlek till Jesus drev henne att ta tillbaka påven från Avignon till Rom”. Denna svenska kvinna beslöt sig för att stanna i Rom och just i rummen på Farnesetorget – där orden nu har sitt huvudsäte – “fick hon de flesta av sina uppenbarelser men även i andra kyrkor runt om i Rom”. ”Den heliga Birgitta utgår i sitt budskap från evangeliet, enheten med Jesus och hennes brinnande kärlek för krucifixet”. Kärnan i hennes mission och hennes samtida heliga Katarina av Sienas mission var just att bestämt be påven att komma tillbaka till Petri grav. Hon dog 1373 men Katarina fick uppleva påvens definitiva återkomst till Rom genom Gregorio XI år 1377. “Heliga Birgitta – påminner moder Hilaria – bad och offrade inte bara utan talade direkt med påven, kardinalerna och Europas ledare”.

“Engagemang för trons och kyrkans enhet”

Fred i Europa

Hon verkade även för fred i Europa. Hon medlade för ett slut på Hundraårskriget mellan Frankrike och England. Under denna period var hennes välgörenhetshandlingar avgörande. Hon som var adlig levde i fattigdom och bad även om allmosor utanför kyrkorna. Kristi lidande och Jungfru Maria hade central roll i Birgittas liv.

Europas skyddshelgon

Hon kanoniserades 1391 av påven Bonifatius IX och 1999 utsågs hon till ett av Europas skyddshelgon av helige Johannes Paulus II. “Genom att utse henne till ett av Europas skyddshelgon vill jag att man känner att hon står nära, inte bara dem som har blivit kallade till ett särskilt Gudsvigt liv, utan även dem som har fått kallelsen till vanliga ämbeten i lekmannalivet i världen och särskilt en hög och krävande kallelse att skapa en kristen familj” skrev helige Johannes Paulus II i det apostoliska brevet i forma av Motu Proprio genom vilket han utsåg Birgitta till skyddshelgon för Europa vid sidan av heliga Katarina av Siena och heliga Teresa Benedicta av Korset. Påven underströk även att ”kyrkan välkomnar, utan att kommentera de enskilda uppenbarelserna, den övergripande äktheten i hennes inre upplevelse” och omkring en månad senare under det ekumeniska firandet till minne av heliga Birgitta påminde han om hennes engagemang ”för trons och kyrkans enhet”. Under en katekesundervisning 2010 talade påven Benedictus XVI om länken mellan henne och vilja till en full enhet mellan alla kristna: "Heliga Birgitta – sa han – vittnar om hur kristendomen djupt präglar” alla de europeiska folkens liv. 2016 helgonförklarades Maria Elisabeth Hesselblad av påven Franciskus och detta var av betydelse för ekumeniken.

"Vi ger vårt liv för kristen enhet"

“Vi ger vårt liv för detta: kristen enhet. Vi gör det i tysthet, bön och eukaristi… alla våra hus tar vi emot skandinaviska pilgrimer men även från andra länder och vi erbjuder vår tjänst för ekumeniken i ödmjukhet, kärlek och enkelhet” avslutar moder Hilaria.

 

Photogallery

Den heliga Birgitta
23 juli 2018, 13:32