Sök

Människohandel Människohandel 

Dominikanska republiken – Religiösa ordnar engagerade mot männis

Den 27 juni som är tillägnad Vår Fru av den ständiga hjälpen undertecknade två kvinnliga religiösa ordnar i den Dominikanska republiken ett avtal som tillåter dem att samarbeta i projektet “Malala Casa”. Det är ett projekt som understryker betydelsen av samarbetet mellan de religiösa kongregationerna för ledningen av denna struktur som tar emot offren för människohandel. Tidigare hade staten hand om strukturen, men nunnorna i de två ordnarna hade känslan av det saknades det intresse och den omsorg som behövs för detta slag av verksamhet. De föreslog därför myndigheterna att få ta över ledningen, vilket de fick. Strukturen fortsätter att kallas “Casa Malala” för betydelsen som den pakistanska flickan Malala Yousafzais kamp för skolundervisningen i hennes land har.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

I Dominikanska republiken kom projektet “Casa Malala” till stånd för att svara på avsaknaden av en plats där offren för människohandeln kan tas emot och framförallt för att angripa problemet med det stora antalet venezolanska kvinnor som kommer till landet för att tvingas till sexuellt utnyttjande. “Vi var tvungna att svara på detta människodrama”, säger nunnorna. “Det är så många orsaker som leder till att kvinnorna lämnar sitt hemland. Och ofta de blir de offer för människohandlarna. Alla har förtvivlan i blicken och önskan om att kunna skicka hem pengar till sina familjer, även om de för ögonblicket befinner sig i en irreguljär situation i Dominikanska republiken.

Enligt uppgifter stod Dominikanska republiken år 2013 på tredje plats vad gäller de länder i världen med största antalet offer för människohandeln, omkring 60.000. Antalet är för närvarande ungefär detsamma, men fenomenet har förändrats.Tidigare handlade det nästan bara om dominikanska kvinnor, medan det nu mestadels är utländska kvinnor som hamnar i denna tragedi. Även offrens ålder är lägre än tidigare. Även den sexuella turismen i Dominikanska republiken är inte slut, men har förändrats. Nu förs de dominikanska kvinnorna till Europa och Mellanöstern och i landet är nästan alla utländska kvinnor.
 

11 juli 2018, 09:07