Sök

Kors Kors 

Bosnien-Hercegovina-Biskoparna uppmanar landets invånare om att rösta

Biskoparna i Bosnien-Hercegovina har efter sitt sammanträde i Banja Luka publicerat ett budskap med anledning av parlamentsvalet som äger rum den 7 oktober. Appellen till katolikerna och alla personer av god vilja är framförallt att registrera sig för att kunna utöva sin rösträtt vilken är en moralisk skyldighet mot samhället där man lever. Biskoparna betonar att de politiska valen utgör en viktig händelse i alla demokratiska samhällen. De framhåller att det i ett komplicerat samhälle såsom Bosnien-Hercegovina är nödvändigt att respektera varje människas rättigheter i ett klimat av oavbruten dialog och i respekten för folkens olika kulturer, språk och religioner.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Biskoparna understryker vikten av att landets alla nationaliteter representeras i valet. Budskapet avslutas med konstaterande av att det i Bosnien-Hercegovina finns många skäl till missnöje och frustration på grund av den svåra situationen som varar sedan alltför lång tid. Biskoparna uppmanar därför katolikerna att rösta enligt sitt samvete på dem som tänker respektera värdena i den katolska kyrkans sociallära.

“Biskoparna uppmanar därför katolikerna att rösta enligt sitt samvete på dem som tänker respektera värdena i den katolska kyrkans sociallära”

20 juli 2018, 11:19