Sök

Journalister Journalister 

Venezuela – Journalisternas dag den 27 juni

I Venezuela firar man Journalisternas dag den 27 juni varje år till minne av publiceringen av landets första tidning, ”Correo del Orinoco”. “Vi uppskattar enormt journalistenes arbete”, säger de venezolanska biskoparna. “Journalistens mission är inte endast att informera utan även att framhäva de mänskliga och transcendentala värden som på journalistikens område borde framhävas, särskilt genom att ge sanningsenliga informationer och med ett hoppfullt innehåll”.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

“Att fira denna dag i den situation som nu råder i Venezuela är en uppmaning om att med engagemang och hängivenhet visa vad detta yrke gör bland alla svårigheter, nämligen att informera. I utövandet av journalistiken är den fria och ansvarsfulla rösten väsentlig för tillväxten av alla samhällen som betraktar sig såsom demokratiska. Samhället är i behov av att rätten till information är noggrant respekterad”.

“Det är nödvändigt att skapa en journalistik som även i de svåraste ögonblicken grundar sig på kärleken till sanningen och respekten för den mänskliga värdigheten, en journalistik som alltid ställer människan och hennes värdighet i centrum. Därför är det nödvändigt med en journalistik som i varje ögonblick tjänar sanningen och den mänskliga värdigheten”.

Enligt “Reporteros Sin Fronteras” är den sociopolitiska situationen i Venezuela fruktansvärd. Journalisterna förföljs och utsätts för hot. Man känner inte till det exakta antalet fysiska aggressioner gentemot dem, men förra året rörde det sig om över 500 fall. I det mesta är det säkerhetsstyrkorna och Guardia nacional bolivariana som utför aggressionerna. Kommissionen för Telekommunikationerna fortsätter att stänga medierna. Bara förra året stängdes 41 radiostationer och tv-kanaler.

 

 

29 juni 2018, 10:30