Sök

Krucifix Krucifix 

Sydkorea – Bönekampanj för Nordkorea

“Vad vi skall göra för en sann försoning är att be”, sa kyrkoherden i Hwayangdongs kyrka i Seoul till de troende som hade samlats i stadens katedral till den 1.170:e mässan för freden och försoningen. Mässan organiseras av Seuols stifts kommitté för det koreanska folkets försoning.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Den första mässan ägde rum i mars 1995 och sedan dess samlas alla de som vill be för kyrkan i Nordkorea varje tisdag i katedralen i Seoul. Varje gång tänker man särskilt på två av de 57 stift som fanns i Nordkorea tidigare. Mässan i tisdags avslutades med att man sjöng “vår önskan är återföreningen”. Det är en sång med vilken det koreanska folket uppriktigt ber för återföreningen mellan Nord- och Sydkorea.

Omedelbart efter självständigheten från Japan år 1945 fanns det 57 kyrkor och 52.000 katoliker i Nordkorea. År 1943 hade Pyongyangs apostoliska vikariat 19 församlingar, 106 missionsstationer, 22 undervisningscentra och 17 strukturer för socialt bistånd. Biskopen i Pyongyang kidnappades av den kommunistiska regeringen år 1949 och så även 15 andra präster i stiftet. Sedan dess har kyrkan i Nordkorea blivit en tysthetens kyrka.

 

29 juni 2018, 10:11