Sök

Sierra Leone Sierra Leone 

Sierra Leone – Biskoparna vill samarbeta med den nya regeringen

Biskoparna i Sierra Leone vill samarbeta med den nya regeringen. “Sedan kort tid har vi en ny regering och vi hoppas att denna bland sina prioriteter har hälsovårdssystemet som har drabbats så hårt av ebolaepidemin”, säger msgr Campbell som är ordförande i Inter-Territorial Catholic Bishops´ Conference of Gambia and Sierra Leone.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Katolska kyrkans skolor

Regeringen som just har installerats ger befolkningen nya förhoppningar, framhåller msgr Campbell. “Regeringens främsta projekt är att ge gratis låg- och högstadieundervisning från och med nästa skolår som börjar i september. Vi ser fram emot att projektet startar, men samtidigt är vi intresserade av vad regeringen tänker göra vad gäller den katolska kyrkan som har många skolor”.

“Tack vare missionärernas kraftansträngningar har kyrkan många skolor som vi vill fortsätta att leda i samarbetsanda med regeringen. Såsom kyrka känner vi oss inte åsidosatta i regeringens undervisningsprojekt, men det är nödvändigt att göra mer för att förstärka samarbetet med statens institutioner, för undervisningen är en fundamental sektor i utvecklingen i alla länder. Å andra sidan vill vi bevara det underbara arv som missionärerna har lämnat oss. Några av våra präster kommer från muslimska familjer, men har gått på katolska skolor”.

Religiös tolerans 

Angående relationerna med islam säger msgr Campbell: “Vi är glada för att det för ögonblicket råder en stark religiös tolerans i vårt land som gynnar den interreligiösa dialogen och samarbetet mellan kristna och muslimer”.
 

20 juni 2018, 08:31