Sök

Kyrkornas världsråd möts i Genève 15-21 juni Kyrkornas världsråd möts i Genève 15-21 juni 

Nordkoreansk delegation kommer att möta påven i Genève

En kristen delegation från Nordkorea kommer att möta påven Franciskus under hans besök i Genève 21 juni med anledning av Kyrkornas världsråds möte i staden. Världsrådets kommunikationsansvariga Marianne Ejdersten berättar för Vatican News att man vid världsrådets möte 15-21 juni väntar 150 deltagare och 200 övriga gäster. Bland gästerna kommer även en delegation från Syd- och Nordkorea som också ska delta i mötet med påven 21 juni. “Kyrkornas världsråd har mycket goda relationer med kyrkorna i Syd- och Nordkorea sedan 1984, berättar Ejdersten, och därför har vi lyckats bjuda in en kristen delegation från Nordkorea”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vikten av kristen enhet 

Mötet kommer att fokusera kring vikten av kristen enhet samt främjandet av rättvisa och fred och Ejdersten säger: ”Som vi vet kan man inte uppnå fred om det saknas rättvisa. De två elementen hör samman. Därför har vi olika projekt vad gäller detta för att utveckla rättvisa och fred i världen och särskilt på den koreanska halvön. Vi utför liknande projekt även i Colombia och Sudsydan till exempel och naturligtvis även i Mellanöstern.”

Fredsprojekt och flyktingfrågor

“Detta handlar om mycket konkreta fredsprojekt. Jag tänker på Sydsudan där vi samarbetar med kyrkoledarna sedan många år tillbaka. Där hjälper vi direkt till för att vi tror att vi kan bevara fred i landet på det sättet" berättar Ejdersten. Ett annat tema som man kommer att ta upp under Kyrkornas världsråds möte i Genève är kyrkornas hjälp till flyktingar. Bland rådets uppåt 350 medlemskyrkor verkar de flesta i Afrika och Asien som många flyktingar i Europa kommer ifrån och ansvarig för Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet f Andrzej Choromanski säger till Vatican News: “Man gör mycket från ekumeniskt håll vad gäller flyktingar och migranter. Från ekumeniskt håll sammanställer vi från Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet tillsammans med Kyrkornas världsråd ett dokument för pastoral användning för att ge några fingervisningar och hjälp till kristna kyrkor vad gäller ett möjligt samarbete på lokalt plan för att ta emot migranter och flyktingar. Vi måste hjälpa dem som behöver vår hjälp och insatserna har sedan lång tid utvecklat ett rikt ekumeniskt samarbete i olika lokala sammanhang”.

“Vi måste hjälpa dem som behöver vår hjälp och insatserna har sedan lång tid utvecklat ett rikt ekumeniskt samarbete”

 

13 juni 2018, 09:21