Sök

Biskop Coutts Biskop Coutts 

Pakistan - Kardinalen Coutts: Dialog för att bryta ner intoleransens murar

Ärkebiskopen Joseph Coutts i Karachi som blir kardinal den 29 juni säger att “den interreligiösa dialogen är ett engagemang i vilket vi alla borde vara involverade i ett land med muslimsk majoritet såsom Pakistan”.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

“I Karachi som har omkring 20 miljoner invånare finns många hinduer och kristna och även anhängare av andra religioner. Det är ett verkligen multietniskt och multireligiöst samhälle. Bland de första som kom och gratulerade mig för utnämningen till kardinal var en grupp på ett 20-tal religiösa ledare av olika samfund. Detta är mycket viktigt. Med dem lär vi oss samlevnaden och den ömsesidiga uppskattningen”.

Autentisk dialog 

“Den sista tiden har vi upplevt ökningen av en del extremistiska grupper som använder religionen för att underblåsa intoleransen. I dessa situationer är det nödvändigt med en autentisk dialog som är något mer än en verbal dialog. Det betyder en dialog i livet som innbär att acceptera varandra, lära sig att förstå varandra och att arbeta tillsammans i endräkt. I verkligheten har konciliedokumentet ´Nostra Aetate´ redan ägnat sig åt frågan. Såsom kyrka borde vi inte sluta oss i oss själva. Vi lever i modern värld och vi har att göra med andra religioner. Låt oss se vilka som är de positiva värdena i de andra traditionerna. I Karachi är jag positivt förvånad över att se att så många personer i det civila samhället känner behovet av dialog och oroar sig för terrorismen och den religiösa intoleransen i Pakistan. Även de civila myndigheterna talar om nödvändigheten av att allt mer främja den interreligiösa endräkten i samhället”.

“En dialog i livet som innbär att acceptera varandra, lära sig att förstå varandra och att arbeta tillsammans i endräkt”

06 juni 2018, 10:59