Sök

Msgr Oscar Ojea Msgr Oscar Ojea 

Argentina – Interreligiös bön för livet

Medan debatten i det argentinska parlamentet angående legaliseringen av abort har kommit in i den avgörande fasen hölls det häromdagen ett interreligiöst bönemöte för livet hos den argentinska biskopskonferensen. I bönen deltog representanter för de olika religionernas organisationer. “Kärleken till livet ökar vårt engagemang för värdiga levnadsförhållanden”, sa ordföranden i den argentinska biskopskonferensen, msgr Oscar Ojea, innan han tände ett ljus såsom tecken på enhet och broderskap.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Ber om Guds beskydd

Några böneintentioner lästes innan bönen inleddes. “Vi förenar oss i tacksamheten för alla argentinares liv i det förgångna, i vår tid och i framtiden, övertygade om värdet av varje liv. Vi påtar oss det gemensamma ansvaret att försvara det och ber om Guds beskydd”.

Stödja och främja rätten till livet

I slutbudskapet framhålls det att religionerna är förenade i att stödja och främja rätten till livet och dess värdighet. “Vi gör det genom att finna stöd i våra olika traditioner, i dialog med vetenskapen, såsom personer som älskar livet och i samklang med kristna och interreligiösa initiativ för livet som utförs på vår kontinent”.

 

13 juni 2018, 12:57