Sök

Himmel Himmel 

Argentina – En biskop, två präster och en lekman kommer att saligförklaras

En biskop, två präster och en lekman som blev martyrer under militärdiktaturen i Argentina kommmer att saligförklaras. Det handlar om msgr Enrique Angellli som var biskop i La Rioja, prästerna fader Carlos Murias och fader Gabriel Longueville och lekmannen Wenceslao Pedernera. Den nuvarande biskopen i La Rioja, msgr Colombo, meddelade den glada nyheten om saligförklaringen i söndags, Jesu Heliga Hjärtas högtid. Han underströk de varma och faderliga orden med vilka påve Franciskus hade givit honom den fina nyheten och bett honom om att snarast inleda förberedelserna för saligförklaringen.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Dolde inte sin motvilja till dikataturen

Msgr Angelelli föddes år 1923 och var en av de mest kända biskoparna i Argentina. Han dolde inte sin motvilja till dikataturen. Fortfarande idag kommer man ihåg orden som han ofta uttalde “att alltid ha ett öra vänt mot folket och det andra mot evangeliet”. Han dog i ett attentat som var kamouflerat som bilolycka den 4 augusti 1976 kort tid efter det att militärdiktaturen hade upprättats.

Sedd med misstanke på grund av sitt engagemang för bönderna

Fader Murias, var en ung franciskan som verkade i La Riojas stift. Biskopen hade sänt honom honom att utföra sin tjänst bland de fattiga i Chamical. Han var kontrollerad av militären och sedd med misstanke på grund av sitt engagemang för bönderna och han var medveten om risken som han löpte. Den 18 juli 1976 förde en grupp män bort honom från ett kloster där han just då befann sig. Också kyrkoherden i Chamical fader Longueville var där och ville inte lämna honom ensam. På så sätt försvann de båda prästerna och deras kroppar återfanns två dagar senare på en åker. De hade utsatts för grym tortyr innan de sköts ihjäl.

Katolsk landsbygdsförening

Wenceslao Pedernera var en bonde som hade grundat en katolsk landsbygdsförening . Han dödades i sitt hem av fyra män som sköt mot honom inför hustrun och de fyra döttarna den 25 juli 1976. Han dog kort efter att ha förts till sjukhuset, men hann uttala ord om förlåtelse för sina mördare och bad hustrun att inte hysa agg.

 

 


 

16 juni 2018, 11:57