Sök

Kardinal Fernando Filoni Kardinal Fernando Filoni 

Zambia – Sedan ett halvt sekel verkar Fidei donum-präster i landet

Inspirerade av appellen i påve Pius XII:s encyklika Fidei donum har tjugo polska stift sedan år 1968 sänt ett hundratal präster till Zambia. Dessa Fidei donum-präster har varit effektiva vittnen om Guds barmhärtighet, särskilt i evangeliseringen bland de fattiga, säger kardinal Filoni.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Prefekten för Kongregationen för folkens evangelisering, kardinalen Filoni, har sänt ett budskap till den ansvarige för Fidei donum-missionärerna i Zambia i samband med 50-årsminnet av deras närvaro i landet.

“Förutom det pastorala arbetet har de polska prästerna varit engagerade på andra missionsområden, såsom i undervisningen i skolorna och seminarierna”

Tackar Gud för de överflödande välsignelser som Han har givit Zambia

Kardinalen framhåller att många av dessa präster fortfarande är aktivt engagerade bland annat i byggandet av nya missioner, i skolundervisningen och i ledningen av humanitära program. Han uppmanar om att fortsätta detta generösa arbete och ansluter sig till tacksägelsen till Gud för de överflödande välsignelser som Han har givit Zambia. 

Byggandet av nya missioner, skolundervisning och humanitära program

Kardinalen framhåller att många av dessa präster fortfarande är aktivt engagerade bland annat i byggandet av nya missioner, i skolundervisningen och i ledningen av humanitära program. Han uppmanar om att fortsätta detta generösa arbete och ansluter sig till tacksägelsen till Gud för de överflödande välsignelser som Han har givit Zambia. “Må detta jubileumsfirande vara en tid av stor nåd för de polska Fidei donum-prästerna, deras polska stift, de lokala kyrkorna där de arbetar och för hela Guds folk i Zambia”, säger kardinalen.

Den förste polske Fidei donum-prästen kom till Zambia år 1968

Den förste polske Fidei donum-prästen kom till Zambia år 1968 och därefter 91 präster. Tolv av dem verkar fortfarande i Zambia. Förutom det pastorala arbetet har de polska prästerna varit engagerade på andra missionsområden, såsom i undervisningen i skolorna och seminarierna, uppförandet av byggnader för nya missioner, utförandet av sociala program. En av dem har ägnat sig åt översättningen av bibeln till det lokala cimambwe-språket och förverkligat en ordbok från engelska till cimambwe.
 

“Må detta jubileumsfirande vara en tid av stor nåd för de polska Fidei donum-prästerna, deras polska stift, de lokala kyrkorna där de arbetar och för hela Guds folk i Zambia, säger kardinalen”

09 maj 2018, 13:30