Sök

Biskop Arshad Arch Coutts Biskop Arshad Arch Coutts 

Pakistans glädje över kardinalsutnämningen

Muslimska politiker och aktivister i Pakistan förenar sig med den kristna minoriteten i glädjen över att ärkebiskopen Joseph Coutts i Karachi blir kardinal. Under Regina Caeli bönen i söndags utnämnde påven Franciskus överraskande 14 nya kardinaler, av vilka tre asiatiska. Påven betonade att platserna varifrån de nya kardinalerna kommer uttrycker den katolska kyrkans universalitet. Pakistan har inte haft någon kardinal sedan år 1994 då den förste pakistanske kardinalen Joseph Cordeiro avled. Också denne var ärkebiskop i Karachi.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

En representant för den pakistanska biskopskonferensens kommission Rättvisa och fred säger: “Vi är entusiastiska. Den pakistanska kyrkan var deprimerad på grund av de många åren av förföljelse. Msgr Coutts är den rätte mannen och en ledare sedan 30 år”. Sekreteraren i  kommissionen för katekesundervisningen framhåller att de kristna är en religiös minoritet i Pakistan,  men nu kan deras röst bli hörd i den universella kyrkan. “Vi tackar påve Franciskus för att han ägnar sig åt de små kyrkorna. Msgr Coutts har verkat såsom biskop i hälften av landets stift och han känner till sitt folk och deras problem”.

Även många muslimska politiker har således framfört sina gratulationer. Den federala järnvägsministern skriver på sin Twitter att msgr Coutts är en stolthet både för de kristna  och hela landet. Sadia Umer som har hand om programmet  för kvinnornas emancipation hos Catholic United Religions Initiative framhåller “att alla ser på vårt land med misstanke och anklagar oss för att vara terrorister. Men påven är annorlunda. Han är autentiskt uppriktig i den interreligiösa dialogen och ser på oss alla såsom mänskliga varelser. Den nye kardinalen är för oss en gåva till Ramadan”.

23 maj 2018, 09:25