Sök

Protester i Nicaragua Protester i Nicaragua 

Nicaragua - Nationella dialogen

Den Nationella dialogen som har inletts i Nicaragua för att försöka lösa landets socio-ekonomiska kris började på onsdagen i Managua med deltagandet av presidenten Ortega, företagarna, det civila samhället, universitetsstudenterna och landets biskopar. Dialogen äger rum på seminariet Vår Fru av Fatima och biskoparna deltar i det såsom medlare och vittnen.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Ärkebiskopen i Managua, kardinalen Brenes, framhåller i ett budskap till mötet att “vi har accepterat denna svåra utmaning såsom medlare och vittnen”. “Vi är här för att tillsammans finna möjliga lösningar. Genom att samtala och lyssna på varandra kan vi bidra till att bygga en bättre värld”.

Kyrkan är en bro som i detta fall förbinder avlägsna punkter

Kardinalen erinrade om att det är tre saker som utmärker den katolska kyrkans mission. “Kyrkan är en bro som i detta fall förbinder avlägsna punkter. Kyrkan är ett fältsjukhus. Vi har många liv att rädda och sår att läka. Låt oss aldrig glömma detta. Kyrkan är en moder. När syskonen grälar i en familj finns modern där”.

Kardinalen bad slutligen presidenten Ortega att utföra de positiva steg som är nödvändiga för att den Nationella dialogen skall lyckas och att uppehålla sig vid de punkter som biskoparna har presenterat för honom i ett brev.

Presidenten Ortega framhöll att man hade inbjudit den internationella människorättskommissione för att bidra i arbetet för den nationella försoningen. Man ber också universitetsstudenterna om en lista över de personer som har dött eller försvunnit i Nicaragua och inte att använda sig av lögner. “Vi vill överlämna listan till biskoparna och visa dem att inte en enda person har försvunnit, att det inte finns en ende fånge och att alla har befriats”.

“Ärkebiskopen i Managua: Vi har accepterat denna svåra utmaning såsom medlare och vittnen”

 

18 maj 2018, 12:28