Sök

Påven vid interreligiöst möte Påven vid interreligiöst möte 

Myanmar - De religiösa ledarnas brev till folket

Myanmars framtid grundar sig på den rika historien och traditionen av multireligiös och multietnisk samlevnad, framhåller de reliögsa ledarna i Myanmar som har samlats till forumet “Religions for Peace” med ledningen av kardinalen Bo.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

“Såsom buddhistiska, kristna, hinduiska och muslimska ledare i Myanmar och i hela regionen skriver vi till er i solidaritet med hopp om fred. Vi är samlade i ett kritiskt ögonblick där det bestäms om vårt lands framtid. Med outröttligt arbete av män och kvinnor har ni ansträngt er för att övervinna lidandet och läka såren från det förflutna. Myanmar har visat världen att en fredlig förändring i landet är möjlig”.

“Myanmar har visat världen att en fredlig förändring i landet är möjlig”

I brevet erinras om hur buddhistmunkarna räddade människorna i alla byar i samband med katastrofen som cyklonen Nargis vållade år 2008. De kristna organisationerna delade ut hjälp till alla lidanden. Hinduer, muslimer och andra grupper förenade sig för att hjälpa sina landsmän. “Medkänslan och det gemensamma livet är de fundamentala värdena för folket i Myanmar och enheten i olikheten är styrkan i denna nation”.

Myanmars stora andliga arv som uttrycks i de stora religionernas läror

De religiösa ledarna framhåller att de säger nej till det felaktiga användandet av religionen och rasen för att dela folket och förbinder sig att bidra till att lösa konflikter och för att den nationella försoningen skall skrida framåt. De säger att de delar en syn på utvecklingen i Myanmar som grundar sig på den mänskliga värdigheten och det allmännas väl. De uppmanar folket om att erinra sig om Myanmars stora andliga arv som uttrycks i de stora religionernas läror. Buddhismen, kristendomen, islam och hinduismen, religiösa traditioner som lär ut medkänsla och försoning såsom påve Franciskus betonade under sitt besök i landet.

Uppviglingen till hat på sociala medierna kränker fundamentala andliga principer

De religösa ledarna framhåller att uppviglingen till hat som förekommer på de sociala medierna kränker de fundamentala andliga principerna om tolerans och respekt. De nämner också de stora flyktingmassorna och ber regeringen att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera fred och välfärd för de evakuerade och marginaliserade befolkningarna, såsom alla dem som lever i den svåra situationen i staten Rakhine. Angånde denna uppmanar de FN att underlätta processen så att alla i Rakhine skall kunnma åtnjuta fred, utveckling, undervisning och mänskliga rättigheter.
 

“Såsom buddhistiska, kristna, hinduiska och muslimska ledare i Myanmar och i hela regionen skriver vi till er i solidaritet med hopp om fred”

25 maj 2018, 08:02