Sök

Salige Janos Brenner Salige Janos Brenner 

Martyren Janos Brenner saligförklarad

Janos Brenner saligförklarades 1 maj 2018 i Szombathely i Ungern av kardinal Angelo Amato. Pater Brenner hann utföra sin tjänst som präst i två och ett halvt år innan han dödades i hat mot tron

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

”Allt går bra för dem som älskar Gud” – detta var kärnan i Janos Brenners första predikan strax efter han hade vigts till präst och denna tanke följde honom sedan i sitt ämbete som blev mycket kortvarigt. Han dödades för sin tro endast två och ett halvt år senare, men i linje med sina tankar ledde hans martyrium till att tron, som kommunismen hade tystat ner, blomstrade i Ungern. Janos lugn och glädje speglade ett rikt inre liv som avslöjas i hans dagböcker, där man bland annat läser: “Dessa är mina högsta önskningar: att vara helgon, välsignad och även välsigna andra”.

“Allt går bra för dem som älskar Gud”

Profetisk tolkning av Tarcisius

Han kom från en enad och troende familj som dagligen tillsammans bad rosenkransen och gick i mässan. Då han gick i stiftets skola spelade han i teaterundervisningen Tarcisius, den unga romaren som dog år 257 för att skydda eukaristin som han skulle ta till intagna i fängelse. 20 år senare dog Janos själv martyrdöden, in odium fidei, och skyddade även han, precis som Tarcisius, eukaristin med sitt liv.

Det var lätt att älska Janos för hans kärleksfulla sätt. Han talade direkt till såväl de ungas som de gamlas hjärtan och han tog emot alla.

Kardinal Amato sa vid saligförklaringen att det tyvärr fanns det en stark antikatolsk kommunistisk förföljelse i Ungern under dessa tragiska år. Kyrkan i Ungern slogs ut och förolämpades och regimen skapade även en präst-rörelse för att skapa oenighet och splittring inom prästerskapet.

Martyrium och helighet

Kvällen 15 december 1957 dödades han med 32 knivhugg och hans döda kropp tog emot sparkar och slag så att nacken bröts. Han hade varit på väg till en döende man som ville bikta sig och hittades död med vänster hand knuten om oblatasken med det heliga sakramentet. Kardinal Amato sa vid saligförklaringen att fader Janos lärde unga ett gott evangeliskt liv, att respektera sin nästa, hjälpa behövande och att främja samförstånd inom familjen. Alla älskade honom förutom den antikristna makteliten.

“Alla älskade honom förutom den antikristna makteliten”

03 maj 2018, 13:19