Sök

Hans salighet Louis Raphaël I Sako Hans salighet Louis Raphaël I Sako 

Kardinalutnämningen en överraskning för kaldeiske patriarken

Den kaldeiske patriarken Louis Raphael Sako i Baghdad säger att nyheten om att han hade utnämnts till kardinal kom som en överraskning. “Påven visar på detta sätt sin vänskap och sitt stöd till hela Irak”, framhåller han. precis som vid utnämningen av den apostoliske nuntien i Syrien, msgr Mario Zenari, bekräftar påven sitt intressse för kyrkorna i Mellanöstern som är offer för krig, förföljelser och lidanden. “Påven visar med sitt beslut att han är allas fader”, säger patriarken Sako, “och att sin närhet til vårt land och folk”.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Vidare säger patriarken att kardinalsutnämningen utgör en uppmuntran för honom och kommer att hjälpa honom att vara effektivare i försvaret av de mest lidande människorna.

Kardinalsutnämningen togs emot med glädje av politiska ledare och invånarna  i hela Irak, både kristna och muslimer, som sedan i söndags fortsätter att sända lyckönskningar till den nye kardinalen. “Även många muslimska ledare har ringt till mig och sagt att det är en ära även för dem att jag blir kardinal. Särskilt gripen blev jag av orden från en shiitisk representant som sa att utnämningen är en gåva för alla troenden, en barmhärtighetens gåva till Irak”.

Den 31 januari 2013 valdes den dåvarande ärkebiskopen i Kirkuk, msgr Sako, till ny kaldeisk patriark. Han är född i Zakho i norra Irak och som ärkebiskop och patriark har han flera gånger fäst uppmärksamheten på utvandringen av de kristna från Irak och riktat många appeller till den centrala regeringen och de lokala myndigheterna om att garantera en framtid av fred för de kristna i deras hemland. Kristna och muslimer i Irak och i världen föreslår honom nu som kandidat till Nobels fredspris, vilket skulle vara ytterligare en erkänsla för hans arbete för freden, samlevnaden och försoningen. En viktig uppgift i ett land som fortfarande utmärks för våld, interna och sekteristiska konflikter.

23 maj 2018, 09:10