Sök

Bröd för enhet Bröd för enhet 

Jordanien - Barmhärtighetens restaurang ger aftonmål åt muslimer

Caritas soppkök för de fattiga i Amman som kallas “Barmhärtighetens restaurang” förblir även i år öppet på kvällen för att under Ramadan ge ett aftonmål åt muslimerna som avbryter dagens fasta. Maten delas ut av volontärerna hos Caritas Jordanien och ungdomarna i de katolska församlingarna. Med detta intiativ bekräftar de avsikten med “restaurangen” att vara ett tecken på enhet i Jordanien, säger en präst.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

“Barmhärtighetens restaurang” öppnades den 23 december 2015 få dagar innan inledningen av Barmhärtighetens år. Sedan dess delar den varje dag ut hundratals varma måltider gratis till de behövande personerna.

Kyrkan omfamnar alla

Soppköket ligger nära en katolsk församling såsom ett tecken på att även detta initiativ tillhör missionen som hela kyrkan är kallad till och att kyrkan omfamnar alla, att börja med de fattiga, och utan åtskillnad. De flesta som kommer till “Barmhärtighetens restaurang” är muslimer.

“Soppköket ligger nära en katolsk församling”

25 maj 2018, 08:15