Sök

Unga i Myanmar Unga i Myanmar 

Australien – Catholic Mission Australia fokuserar på Myanmar

I sitt budskap till Världsmissionsdagen som firas den 21 oktober understryker påve Franciskus vikten av ungdomarna i livet och i kyrkans mission. Chefen för “Catholic Mission Australia” kommenterar budskapet och framhåller att efter den lyckade katolska ungdomsfestivalen i Sydney förra året “är vår utmaning såsom kyrka att ledsaga ungdomarna och hjälpa dem att bli Kristi missionärer”.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

“Catholic Mission Australia” har särskilt koncentrerat sitt intresse till Myanmar. Sedan flera år har dess samarbete med de katolska samfunden i Myanmar särskilt gällt främjandet av undervisningen för ungdomarna. Undervisningen är ett av de främsta medlen med vilka Myanmar efter decennier av konflikter försöker att skapa demokrati.

Kardinalen Bo grundade ett utbildningscentrum för lärare

För tio år sedan grundade ärkebiskopen i Rangon, kardinalen Bo, ett utbildningscentrum för lärare för att bidra till att stödja undervisningen i hela Myanmar. “Catholic Mission Australia” har valt att hjälpa kyrkan i Myanmar i arbetet att prioritera undervisningen och startat program för ekonomisk hjälp och andligt stöd. Syftet är att få väl utbildade lärare. Man bidrar även till byggandet av skolor så att barnen i de mest isolerade områdena får ett bättre tillträde till kvalitetsundervisning.

“Catholic Mission Australia har valt att hjälpa kyrkan i Myanmar i arbetet att prioritera undervisningen”

23 maj 2018, 09:45