Sök

Kardinal Pietro Parolin Kardinal Pietro Parolin 

Papua nya Guinea – Kardinalens tal till präster och ordensmedlemmar

“Bönen kommer av och förstärker vår vänskap med Jesus. Bönen är platsen där hjärtat talar till hjärtat”

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Kardinalen Parolin har i dessa dagar deltagit i mötet som Oceaniens biskopar höll i Port Moresby i Papua Nya Guinea. Han uppmanade deltagarna att inte låta sig påverkas av “wantok sytem” politiken som trots att den syftar till omsorgen av de behövande lätt skulle kunna avlägsna ordensmedlemmarna från de personer som de skall tjäna. Att förbli trofasta missionen att tjäna medmänniskorna kommer att hindra präster och ordensmedlemmar från att försumma det sårbara foket, framhöll kardinalen.

Bönen kommer av och förstärker vår vänskap med Jesus

I sitt tal till prästerna, ordensmedlemmarna och seminaristerna i Papua Nya Guinea och Salomonöarna som hade samlats i Helige Josefskyrkan i Boroko, i Port Moresby, sa kardinalen att deras främsta skyldighet är att regelbundet be för de personer som anförtrotts åt deras vård. “Bönen kommer av och förstärker vår vänskap med Jesus. Bönen är platsen där hjärtat talar till hjärtat”, sa han.

Peter ToRot den förste papuan som har saligförklarats

Rektorn på det katolska institutet för teologi understryker just hur kardinalen Parolin lade tonvikten vid bönen, troheten och glädjen förutom att han erinrade om de första missionärernas hängivenhet och döden av hundratals personer som var bundna till den katolska kyrkan under kriget, särskilt Peter ToRot den förste papuan som har saligförklarats.
 

24 april 2018, 08:23