Sök

Kristna i Sydsudan Kristna i Sydsudan 

Ordenskvinnor i första ledet i krigszoner och mot människohandel

Seminarium i Rom vid USA:s ambassad vid Heliga Stolen i närvaro av ordensystrar i krigszoner och mot människohandel

Elisabet Saso - Vatikanstaten

11 april hölls ett möte om ordenskvinnors insatser i krigszoner och mot människohandel och det anordnades av USA:s ambassad vid Heliga Stolen. Bland talarna sågs ärkebiskop Paul Richard Gallagher, sekreterare för Heliga Stolens statsrelationer.

“Personligen tror jag att just att det är kvinnorna som har nyckeln till fredsskapande”

En av seminariets deltagare syster Carmen Bandeo, berättar om ordenskvinnors viktiga roll i konflikter världen över: ”Jag skulle säga att det inte bara gäller krigszoner utan även i interna konflikter i krigszoner. Personligen tror jag att just att det är kvinnorna som har nyckeln till fredsskapande och relationer som understryker vikten av livet.”

Kan du ge något konkret exempel på platser där man arbetar med detta?

“Ett exempel är systrarnas närvaro i fängelser. Jag själv har arbetat med detta och jag har sett hur vår närvaro har återgett de intagna värdighet. Ett annat exempel är offer för människohandel eller återigen kvinnor som lever i fängelser eller i interneringscentraler  tillsammans med sina barn. Så att det är vi kvinnor som har återgett dem värdighet. Och samtidigt har vi gett fängelsevakter och poliser möjligheten att återupptäcka att även dessa personer är människor. Även den som lever bakom galler är en människa. Vårt arbete tjänar till att på nytt stärka relationen mellan dessa två sidor.”

Ni har en viktig roll, men trots detta är ert arbete nästan dolt och inte erkänt, eller hur?

”Ja, jag känner att samhället försummar oss ibland. Personer vet och ber oss om hjälp, men samtidigt erkänner de oss inte. Kanske för att de inte är så vana vid idén att det finns kvinnor där. Men kvinnor behöver inte bara synas, vi behöver också höras. Det är just detta: att höras, så att alla - alla samhällets medborgare och inte bara kvinnor, utan alla  - kan ändra världen till det bättre.”

“Kvinnor behöver inte bara synas utan också höras”

Syster Yudith Pereira arbetar å sin sida med ordenssystrar som utför sin tjänst i Sydsudan där det pågår ett blodigt inbördeskrig. Hon berättar: “Ja, ordenskvinnor i Sydsudan arbetar med undervisning och med att hjälpa personer i områden dit ingen vill ta sig. De hjälper personer som anses farliga eller som befinner sig i riskfyllda områden, ställen inte ens välgörenhetsorganisationer har fritt tillträde. Personerna känner att vi står dem mycket nära: även vi lider för dem som har utstått våld, dödats eller rånats. Personerna känner av vår närhet och vår roll är även den att vara mödrar för en massa personer – vuxna och barn – som lever i krig och i ständig konflikt.  Vi erbjuder dem undervisningsplatser där de kan få allt de behöver för att må bra och leva, växa och förändras och detta är mycket viktigt.”

“Hjälper personer som anses farliga eller som befinner sig i riskfyllda områden”

Enligt dig, vad mer borde kyrkan göra för att uppmuntra den viktiga roll som ni ordenskvinnor utför?

“Det skulle vara fint om vi lyckades skapa strukturer tillsammans – genom ordenskongregationers arbete och inte bara kvinnor, men främst kvinnor. Att skapa officiella strukturer inom kyrkan för att samarbeta och genomföra gemensamma program, inte bara för att hjälpa eller att ses som någon som tillhör kyrkan, även om det är annorlunda, utan för att verkligen arbeta tillsammans.

Utifrån detta perspektiv: Institutionerna utgör även en viktig roll vad gäller detta, inte sant?

“Ja, jag tror att institutionernas närvaro är en av de viktigaste sidorna, för att om man blir inte medveten om situationer är det som om de inte fanns. Så frågan är: hur kan vi dela med oss av det vi gör? Hur kan vi ta emot och i vår tur förmedla utgångspunkter på dessa platser så att de sista kan få inflytande i kyrkans hierarki.”

11 april 2018, 14:00