Sök

Kardinal Parolin besöker Oceanien Kardinal Parolin besöker Oceanien  

Oceaniens biskopar i möte om miljön

De katolska biskoparna i Oceanien är i denna vecka samlade till möte i Port Moresby i Papa Nya Guinea – ett möte som fokuserar på påve Franciskus encyklika “Laudato si”.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Vatikanens statssekreterare, kardinal Parolin, fick ett varmt mottagande då den apostoliske nuntien, msgr Vayalunkal, ärkebiskopen i Port Moresby, kardinalen Ribat, och ett stort antal ordensmedlemmar tog emot honom på flygplatsen.

“Mötet kommer att bidra till att finna ett svar på de sociala utmaningarna och vad gäller miljön”

De troendes glada och entusiastiska närvaro grep kardinalen som sa: “Jag kommer som påve Franciskus statssekreterare och jag vet att ert välkomnande även är ett tecken på tillgivenhet till honom. Påven bad mig att försäkra er om hans närhet och hans böner för ert land”.

Miljöfrågorna oroar biskoparna

Sekreteraren i biskopskonferensen i Papua Nya Guinea säger att “mötet kommer att bidra till att finna ett svar på de sociala utmaningarna och vad gäller miljön, att finna en konkret lösning för behoven i de regioner och samfund som vi representerar”.

18 april 2018, 11:54