Sök

Vår Fru av Guadalupe Vår Fru av Guadalupe  (© Vatican Media)

Mexiko – För migranternas värdighet

De mexikanska biskoparna framhäver såsom de tidigare har gjort att “ropet från migranterna är vårt rop”. “Deras bedrövelse är vår bedrövelse”.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

De mexikanska biskoparna vid gränsen till USA har skrivit ett budskap med titeln “För migranternas värdighet”. De framhåller att det är första gången i den mexikanska kyrkans historia som biskopar vänder sig till alla invånare i Mexiko och i USA, oberoende av deras religiösa övertygelse, och särskilt och med stor respekt till presidenterna i de respektive länderna. Budskapet skrivs efter sändningen av National Guard till gränsen mellan USA och Mexiko.

“Biskoparna vänder sig till alla invånare i Mexiko och i USA, oberoende av deras religiösa övertygelse”

Migranterna söker bättre levnadsförhållanden 

Biskoparna betonar att den katolska kyrkan inte kan ignorera lidandet för migranterna som söker bättre levnadsförhållanden när de passerar gränsen för att arbeta och bidra till det gemensamma bästa inte endast för deras familjer utan även för landet som tar emot dem.

Migranternas rop är vårt rop

De mexikanska biskoparna framhäver såsom de tidigare har gjort att “migranternas rop är vårt rop”. “Deras bedrövelse är vår bedrövelse”. Biskoparna kritiserar även regeringarna i Mexiko, de tidigare och den nuvarande, för att inte ha skapat tillräckliga möjligheter till utveckling för de fattiga och marginaliserade människorna. De säger att vid valet den 1 juli måste mexikanarna välja de kandidater som är i stånd att hederligt och utan korruption utföra den historiska förändring som kan hjälpa det mexikanska folket att verkligen vara deltagande i landets utveckling, i fred, rättvisa och obegränsad respekt för de mänskliga rättigheterna.

“Det mexikanska folket att verkligen vara deltagande i landets utveckling”

Biskoparna ber till Vår Fru av Guadelupe för broderlig försoning 

De mexikanska biskoparna förenar sig med rösten från de amerikanska biskoparna och framhåller att gränsen mellan Mexiko och USA inte är en krigszon. Den enda möjliga framtiden för oss är en framtid som byggs med broar av förtroende och gemensam utveckling och inte med våldets murar, säger biskoparna. De avslutar sitt budskap med löftet om att använda all sin kraft för skapandet av lösningar som sprider broderskap och ömsesidig berikelse på det mänskliga, kulturella och sociala området. Biskoparna ber om ingripandet av Vår Fru av Guadelupe så att USA och hela Mexiko blir platser för broderlig försoning och solidaritet för de fattigaste människorna vilket skall tjäna såsom inspiration för hela världen.

11 april 2018, 08:36