Sök

Kvinna får hjälp Kvinna får hjälp 

Kongo - Där statens myndigheter är frånvarande där finns kyrkan

“Där staten myndigheter är frånvarande där finns kyrkan”, framhåller en kongolesisk missionär. “Kyrkan ses såsom ett tecken på hopp för detta svårt lidande folk.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

I den Demokratiska republiken Kongo är kyrkan en av landets mest tillförlitliga institutioner genom sitt engagemang på undervisningsområdet, i hälsovården och i välgörenheten. Många är de lokala och internationella observatörer som lägger märke till kyrkans närvaro även i landets mest isolerade områden. “Där staten myndigheter är frånvarande där finns kyrkan”, framhåller en kongolesisk missionär. “Kyrkan ses såsom ett tecken på hopp för detta svårt lidande folk. Kyrkan betraktas såsom en plats för befrielse från ett smärtsamt förlutet och såsom hopp för ett folk som idag inte bara har drabbats av hunger och endemiska sjukdomar utan som även lever i fruktan för totalitarism och västerländsk imperialism”.

“Kyrkan ses såsom ett tecken på hopp för detta svårt lidande folk”

Kyrkans engagemang för ungdomar

Missionären framhäver kyrkans engagemang för den kongolesiska ungdomens framtid, särskilt vad gäller undervisningen och den moraliska och andliga ledningen. Han säger att de fattiga barnen är kategoriskt uteslutna från skolundervisningen som är ett privilegium för de rika familjerna. Det existerar ingen klart definierad politik som tillåter alla barn och ungdomar att ha tillträde till undervisning. Men undervisningssystemet som missionärerna har utfört har tillåtit även de fattigaste barnen att få undervisning. “De flesta av våra ledare är just frukten av detta system”.

I varje församling i Kinshasas stift finns grundskola

“Efter den sociopolitiska krisen på 1990-talet ingick inte återöppningen av skolorna i statens program och familjerna har alltid betalat undervisningen. Jag frågar mig, hur skulle det har varit nu, om inte den katolska kyrkan hade ingripit? Idag är de religiösa samfunden och församlingarna engagerade med att ge de fattiga barnen en god undervisning. I varje församling i Kinshasas stift finns en förskola, en lågstadieskola och en högstadieskola. Den kongolesiska biskopskonferensen investerar också mycket i landets katolska universitet”.

De religiösa kongregationerna undervisar

“De religiösa kongregationerna tar hand om undervisningen för många sårbara barn och ungdomar och inrättar yrkesutbildningscentra i hela landet. Om kvalitetsundervisningen i Demokratiska republiken idag har förbättrats är det mycket tack vare den katolska kyrkan”.

“Kongregationerna tar hand om undervisningen för många sårbara barn och ungdomar och inrättar yrkesutbildningscentra i hela landet”

11 april 2018, 08:05