Sök

Krigshärjat Duoma Krigshärjat Duoma  

Klosterlivet återupptas i Mar Musa i Syrien

I Mar Musa är situationen lugn och även i “de kristnas dal”, säger broder Jihad Youssef. Han är en munk hos klostergemenskapen i Mar Musa i Syrien som åter grundades av jesuiten fader Paolo Dall´Oglio och ligger i närheten av staden al-Nabk omkring åtta mil norr om Damaskus. Fader Dall´Oglio kidnapppades år 2013 och sedan dess vet man ingenting om honom.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Broder Jihad berättar om striderna som fortfarande pågår i en del områden i Syrien. Offren är många och de flesta av dem oskyldiga civila personer. Situationen  är dramatisk. Men även i de områden där det nu råder fred eller som aldrig har drabbats av striderna är den sociala situationen svår. Det finns inget arbete, priserna på alla förnödenheter är mycket höga. Familjerna har svårt att klara sig. I den här osäkra situationen är det många som vill emigrera. Det är förståeligt, säger broder Jihad,  men inte lätt, för även om man lyckas ge sig iväg är livet utomlands inte enkelt.

Nytt liv kring klostret 

Klostret i Mar Musa har under årens lopp inte drabbats av striderna, Verksamheten  minskade dock och upphörde till sist, även om munkarna aldrig har lämnat klostret. Sedan två år tillbaka håller klosterlivet  långsamt på att återupptas. För närvarande bor tre munkar i klostret och två munkar som är gäster. Det kommer inte så många besökare som före kriget. Stora och små grupper beger sig till klostret på helgerna för att be, meditera, för att ta sig en paus på en plats som inspirerar till reflektion och kontemplation.

Jordbruk och djuruppfödning 

Munkarna har återupptagit de traditionella aktiviteterna. De ber och ägnar sig åt jordbruk, djuruppfödning och underhåll av strukturen. Munkarna har mycket goda relationer med  det kristna samfundet i Nebek och de andra invånarna. De arbetar tillsammans i en del projekt. “Det är lugnt i vårt område nu. Men nu skall framtiden byggas. Vi vet hur Syrien var före kriget. Vi vet ännu ingenting om  hur det kommer bli  efter kriget”, säger broder Jihad.

18 april 2018, 12:19