Sök

Långfredag i Pakistan Långfredag i Pakistan  

Första kristna kapellet på ett islamiskt universitet

För första gången i Pakistans historia har ett kristet kapell öppnats på ett islamiskt universitet. Den 15 april invigde den katolske ärkebiskopen i Islamabad-Rawalpindi, msgr Arshad, St. Marys kapell på Agriculture University i Faisalabad.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Msgr Arshad som även är ordförande i den pakistanska biskopskonferensen var tidigare biskop i Faisalabad. Under invigningsceremonin framhöll han att kapellet på ett islamiskt universitet kommer att sprida ett budskap om kärlek och endräkt i hela landet. De kristna kommer att gå dit och be för institutet och landet, sa han.

Första kristna kapellet 

Det nya kapellet är en nyhet för Pakistan som har muslimsk majoritet. Inom landets  drygt 177 universitet och utbildningsinstitut var det endast tillåtet att uppföra moskéer. De kristna kultplatserna har hittills bara varit tillåtna på de kristna instituten.

I invigningsceremonin deltog universitetets ledare, två präster och ett 70-tal kristna som är anställda på universitetet. En av universitetets ledare betonade att kapellet har uppförts i syftet att tillgodose de religiösa behoven för de kristna studenterna och anställda.

Religionstillhörighet inte med staten att göra 

Msgr Arshad tackade universitetets ledning och regeringen för deras disponibilitet att ge en kultplats där den kristna minoriteten kan samlas och fritt utöva sin tro. Sedan citerade han ett tal som landets grundare Mohammad Ali Jinnah hade riktat till nationen och där han vädjade om att skapa en inkluderande och opartisk regering, garantera religionsfriheten, rättsstaten och lika rättigheter för alla. “Ni är fria”, hade Jinnah sagt, “att bege er till era tempel, moskéer och andra kultplatser i detta land. Ni kan tillhöra vilken religion eller  kast som helst. Detta har inte med staten att göra”.

20 april 2018, 14:43