Sök

Vardag i ett konfliktfyllt Syrien Vardag i ett konfliktfyllt Syrien  

Den västerländska raiden i Syrien har orsakat misströstan

Den västerländska raiden i Syrien har orsakat misströstan hos befolkningen, säger föreståndaren för Helige Paulus kloster i Damaskus, fader Karakach, i en intervju med VaticanNews.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Människorna är lite nedslagna för att efter att ha upplevt en tid av fred efter befrielsen av Ghouta började man att andas igen. Men nu med de sista händelserna fruktar man en upptrappning av konflikten.

När regeringen ingriper reagerar världen

Bara få kvarter i stadens södra del är fortfarande i rebellernas händer, men vi tror att regeringen snart kommer att ingrip i de områdena för att garantera säkerhet och fred i staden. På frågan om man fruktar att regeringens offensiver kan ge upphov till en reaktion från utländska makters sida säger fader Karakah att man alltid har sett det under åren av krig. “Varje gång som regeringen lyckas befria ett av terroristerna ockuperat område kommer en reaktion från världen, framförallt från Västerlandet, som försöker att försvåra denna operation och definierar regeringen en blodsregering som dödar sitt folk, medan vi mycket väl vet att de civila som lever i kontrollerade områden bara ser fram emot att bli befriade genom den syriska arméns ingripande.

Syriernas väl och inte ekonomiska intressen

Påve Franciskus har vädjat om en politisk lösning av konflikten. Är det fortfarande möjligt att få vapnen att tystna och låta diplomatin tala? “Hoppet måste alltid finnas. Vi är troende och hoppfulla personer. Således ber vi varje dag för detta. Naturligtvis vet vi att för att kunna föra dialog måste man först av allt tänka på syriernas väl och inte stormakternas ekonomiska intressen. Bara då kommer syrierna att kunna börja tala sinsemellan”.

Ett enat Syrien måste vara målet

Innan konflikten var Syrien en stor mosaik av religioner och kulturer. Är det möjligt att återfå denna fredliga situation där de kristna även hade en mycket viktig roll? “Det tror jag, men endast om vi värnar om Syriens territoriella enhet.  Om Syrien förblir förenat kan man övervinna denna konflikt. Men om världsmakterna istället  vill dela Syrien skulle det bli en katastrof, för det skulle leda till en etnisk rensning”.

Franciskanernas arbete 

“Vi franciskaner är här i Syrien sedan 800 år tillbaka. Vi har en pastoral verksamhet, församlingar och två sanktuarier. Förutom den vanliga pastorala verksamheten har vi också ett center för de fattiga som hjälper drygt 350 familjer varje månad, studenter och även sjuka som behöver kirurgiska ingrepp. Vi hjälper folket att återuppbygga och restaurera husen som skadat av kriget. Vi är engagerade i den akuta hjälpen, men vår uppgift är på det andliga planet, måna om att ge folket hopp”.

18 april 2018, 12:09