Sök

Trappistmunkarna i Tiberihine som led martyrdöden Trappistmunkarna i Tiberihine som led martyrdöden 

Algeriet hoppas på ett påvebesök

I Algeriet hoppas man på att påven Franciskus ska närvara vid saligförklaringen av de sju trappistmunkarna i Tiberihine och tolv andra personer som led martyrdöden under den så kallade svarta perioden i Algeriet.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Biskopen i Oran, msgr Vesco, säger att dessa martyrer är ett litet tecken på det våld som härjade under det svarta decenniet och som drabbade både kristna och muslimer. Minst 200.000 personer dödades.

Många hoppas på ett påvebesök

Man hoppas på påvens besök och beskriver honom som en man som inte upphör att sprida kärlek på alla platser  dit han kommer. En man som arbetar för att freden skall spridas överallt, och som sporrar  till vänskap mellan folk.

Under det svarta decenniet dödades 19 ordensmedlemmar. De sju trappistmunkarna i Tiberihine kidnappade i mars 1996. Deras huvuden hittades några månader senare. I augusti samma år dödades biskopen i Oran, msgr Claverie. Under åren 1994 och 1995 dödades elva andra ordensmedlemmar. I slutet av januari i år bekräftade påven Franciskus att de led martyrdöden och skrev under dekretet som leder till deras saligförklaring. 

18 april 2018, 12:14