Sök

Synoden i Rom oktober 2023 Synoden i Rom oktober 2023  (Vatican Media)

Arbejdet med Instrumentum laboris 2 til synoden er begyndt

Omkring 20 mandlige og kvindelige teologer er i Rom for at arbejde med et dokument til anden session i bispesynodens 16. ordinære generalforsamling.

Oversættelse: Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Med dokumentet Towards October 2024, der blev sendt ud i december sidste år til alle verdens biskopper, bad synodens generalsekretariat de lokale kirker og grupperingerne her om at uddybe nogle aspekter, der er fundamentale for synodens tema, i den sammenfattende rapport. Aspekterne går ud fra et ledende spørgsmål i hele synodeprocessen: ”Hvordan være synodal kirke i mission”? I disse måneder har de enkelte lokalkirker udført deres arbejde ved at give deres bidrag gennem bispekonferencerne, kirkerne med orientalske riter og bispekonferencernes internationale møder.

Grech: den synodale kirke er en levende realitet

“ Jeg er særlig berørt ved at se hele kirkefællesskabets involvering i denne lange skelneproces”, siger kardinal Mario Grech, generalsekretær for synodens generalsekretariat.  “ Udover de refleksioner, der er opstået ved arbejdet med Sammenfatning af første møderække, tilføjer det materiale, I har modtaget, også vidnesbyrd om, hvordan de enkelte kirker ikke blot opfatter synodalitet, men også allerede er ved at omsætte den til praksis. Den synodale kirke er ikke en drøm, der skal gøres til virkelighed, men en levende realitet, der avler kreativitet og nye modeller for relationer inden for det lokale fællesskab eller mellem forskellige kirker eller grupperinger inden for Kirken”.

Bidragene fra ordensfolk og sognepræster

Synodens generalsekretariat har også modtaget bidrag fra USG-UISK (internationale sammenslutninger af mandlige og kvindelige ordensledere) og et tilsvarende antal indlæg fra internationale miljøer, universitetsfakulteter, sammenslutninger af troende eller enkelte fællesskaber og personer. En anden betydningsfuld kilde til refleksion vil bestå af de rapporter, der er kommet fra sognepræster i løbet af de tre dages møder, der blev afholdt den 28. april – 2. maj i Fraterna Domus i Sacrofano ved Rom. Siden den 4.juni 2024 har teologgruppen, der består af eksperter i forskellige discipliner (dogmatik, ekklesiologi, pastoralteologi, kanonisk ret etc.) analyseret hele dette materiale.  “Vi overlader ikke noget til tilfældet. Hvert dokument skal læses med opmærksomhed for til sidst at komme med forslag til en tekst, der afspejler arbejdet, spørgsmålene og de opfattelser, der er nået til os fra basis”, siger kardinal Grech.

Første analyse

For sit eget vedkommende præciserer fader Giacomo Costa, specialsekretær for det 16. møde i bispekonferencen: ” Det drejer sig endnu ikke om at skrive Instrumentum laboris til den anden møderække i synoden om synodalitet, men snarere om at skabe en første analyse af de rapporter og gode former for praksis, der er skabt i de lokale fællesskaber og en fælles skelnen om spørgsmålene og de teologiske refleksioner, der skal forberede vejen til at nedfælde den endelige udgave af Instrumentum laboris”.

Det internationale teams´ møde, der foregår bag lukkede døre, begyndte med en halv retrætedag og fortsætter indtil den 13. juni. Dagene inddeles af forskellige faser med arbejde (individuelt, i plenarforsamlingen og i gruppen). Den daglige fejring af eukaristien og øjeblikke til personlig bøn vil sikre, at arbejdet afvikles i den atmosfære, der kræves for at kunne skelne.

De næste etaper

Den proces, hvor Instrumentum Laboris vil blive udarbejdet, vil forsætte med andre etaper: når man har skelnet strukturen i det fremtidige dokument ved hjælp af det materiale, man har fået fra teologerne, vil synoderådet, der består af biskopper, komme med en første skelnen af det, der er udarbejdet. Så følger etaper med nedskrivning af selve dokumentet og et kontrolsystem i større målestok, indtil det ordinære råds godkendelse af det dokument, der skal forelægges Den hellige Fader til endelig underskrift. Offentliggørelsen af teksten forudses inden for de første ti dage i juli. Når tiden er inde, vil der komme yderligere informationer.

09 juni 2024, 16:28