Sök

”Ydmyghed er kilden til fred i verden og i Kirken" - Pavens katekese ved generalaudiensen onsdag

I den sidste katekese i en cyklus om laster og dyder videreudviklede pave Frans sin refleksion over hovmodets « store fjende », der frelser os fra « den Onde » og fra faren for at blive hans medsammensvorne » og « får alt sat ind i de rigtige dimensioner”. Det var ”den indre følelse af lidenhed”, der prægede Maria. ”

Tiziana Campisi – Vatikanstaten Oversættelse: Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Den 21. og sidste katekese i den cyklus om laster og dyder, der begyndte sidste år den 27. december, dedikerede pave Papa til ydmygheden. For de troende, der var samlede på Peterspladsen, beskrev han dens karakteristiske træk og dvælede ved Jomfru Maria -  om nogen en ydmyg kvinde. Han resumerede de frugter, der opstår af den ”indre lidenhed”.

Brødre og søstre. Ydmyghed er alt. Det er det, som frelser os fra den onde og fra faren for at blive hans medsammensvorne. Og ydmyghed er kilden til fred i verden og i Kirken. Hvor der ikke er ydmyghed, er der krig, der er uenighed, der er splittelse. Gud har givet os Jesu og Marias eksempel, for de er vor frelse og vor lykke. Og ydmyghed er netop vejen, hvor vi vandrer mod frelsen.

Hovmodets store modstander

Selv om den ikke er en del af de syv dyder – kardinaldyderne og de teologiske -  er ydmyghed « basis for det kristne liv » forklarede paven, og den er også « en stor modstander af den mest dødbringende af lasterne » - nemlig hovmodet.

Mens stolthed og hovmod puster vores menneskehjerte op ved at få os til at se ud af mere end vi er, får ydmyghed den rette dimension ind i alting: vi er underfulde, men begrænsede skabninger med fortrin og mangler. Lige fra begyndelsen minder Bibelen os om, at vi er støv og igen skal blive støv. Ydmyg – humilis på latin – kommer faktisk af humus – det vil sige jord. Og dog opstår der ofte i menneskehjertet de anfald af storhedsvanvid, der er så farlige! Og alt dette gør os så meget ondt.

Den følelse af lidenhed som dyderne udspringer af

For at befri os ”fra hovmodet” og ”genfinde de rette proportioner” ville det være nok at standse op og ”betragte stjernehimlen”, men også ved at udvide horisonten endnu mere takket være ”moderne naturvidenskab” ville man blive klar over ”det mysterium der omgiver os og bor i os”, minder pave Frans om. Ydmyge er ”de personer der i hjertet bevarer denne følelse af deres egen lidenhed”, disse ”fattige i ånden”, som Jesus udgår fra i sine Saligprisninger.

Den er den første Saligprisning, fordi den er basis for alle dem, der følger efter. Ydmyghed, barmhjertighed hjertets renhed fødes faktisk af denne indre følelse af lidenhed. Ydmyghed er indgangsdøren til alle dyder.

Marias « klippefaste » ydmyghed

Netop ydmyghed og fattigdom i ånden vises af evangelierne som « kilde til alt », understregede paven, idet han bemærkede, at Bebudelsen skete i « en fjerntliggende lille by i Galilæa, så betydningsløs at folk sagde: Kan der komme noget godt fra Nazareth? »Og dog er det derfra, at verden genfødes », af « en ukendt pige Maria ». Den Almægtige tiltrækkes af hendes ”lidenhed”, ”og Han tiltrækkes også af vores lidenhed, når vi accepterer ham”.

Vi kan forestille os, at også hun har kendt til svære øjeblikke, dage hvor hendes tro famlede sig frem i mørket. Men dette har aldrig fået hendes ydmyghed til at vakle, for i Maria var der en klippefast dyd. Det vil jeg gerne understrege: ydmyghed er en granitagtig dyd. La os tænke på Maria: hun er altid lille: altid blottet for selvhævdelse, altid fri for ambitioner.

24 maj 2024, 10:05