Sök

Barn i traditionella dräkter från Kanadas ursprungsbefolkning Barn i traditionella dräkter från Kanadas ursprungsbefolkning  

Pavens møde med indfødte folk i Canada er udskudt

Et besøg i Vatikanet af en delegation med repræsentanter for Canadas indfødte befolkning er udskudt på grund af Covid-19. Besøget skulle have fundet sted fra den 17. til den 20. december.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Den canadiske bispekonference har meddelt, at på grund af den forværrede Covid- 19 krise har en delegation af repræsentanter for indfødte, canadiske folk, som skulle have besøgt Vatikanet i denne uge, udskudt sin rejse. Besøget skulle have fundet sted fra den 17. til den 20. december. Her skulle gruppen have mødt pave Frans for at diskutere, hvad der skete på de kostskoler, der blev drevet af Den katolske Kirke i landet.

Historien

Kostskolerne blev finansieret af regeringen. Mange af dem blev drevet af kristne organisationer, der blev grundlagt for at assimilere indfødte børn til den europæisk-canadiske kultur. De arbejdede fra 1880 til de sidste årtier i det 20. århundrede og havde som formål at opdrage og omvende unge fra den indfødte befolkning og assimilere dem i den traditionelle canadiske befolkning. Systemet skilte med tvang børnene fra deres familier i lange perioder og forbød dem at anerkende deres oprindelige arv og kultur eller at tale deres sprog. Tidligere elever beretter om udstrakt og systematisk misbrug internt i skolesystemet.

Grunden til ændringen

I en offenttlig erklæring på deres webside skriver biskopperne, at ”efter en nøje vurdering af den uvished og de potentielle helbredsrisici, der er forbundet med internationale rejser på grund af spredningen af Omicron-varianten, har de canadiske biskopper, de indfødte folkeslags forsamling, Nationalrådet Métis og e Inuit Tapiriit Kanatami i enighed besluttet at udskyde delegationens besøg i Vatikanet i december 2021 til 2022”. Biskopperne forklarer, at beslutningen var ”smertefuld”, men at den er taget efter ”en nøje rådslagning med de delegerede, familiemedlemmerne, lederne af fællesskaberne, ansatte i sundhedsvæsenet og lederne af hver af de tre nationale organisationer for indfødte folk”. De forklarede, at man havde været særlig opmærksom på situationen for ældre delegerede og dem, der lever i fjerntliggende fællesskaber, for hvem ”risikoen for smitte og udviklingen i den usikre situation repræsenterer en for stor trussel i dette øjeblik”.” Det trøster os - læser man i teksten - at Den hellige Stol ønsker at prioritere delegationens sikkerhed over en hvilken som helst beslutning om at gå videre”.

Udskudt, men ikke aflyst

De understregede, at delegationens møde med paven i Rom var blevet « udskudt, men ikke aflyst ».

Efterhånden som der vil komme flere oplysninger om omicron-varianten - understreger lederne - vil de fortsætte med at vurdere, hvornår planerne for fremtiden kan realiseres. Det vil ske på basis af de oplysninger, den canadiske regering og de kompetente internationale myndigheder kommer med.  Biskopperne forsikrer om, at « det fælles engagement i at vandre sammen mod helbredelse og forsoning er og bliver stærkt ». «  Vi ved, at Den hellige Stol er meget engageret i at programmsætte besøget igen i det nye år - præciserer de - og vi afventer spændt muligeden for at ældre indfødte, dem som har erindringen om det skete, de overlevende fra kostskolerne og de unge skal kunne deltage i private møder med pave Frans ».

 

 

14 december 2021, 11:46