Sök

Pope Francis is seen behind statues as he leads the Angelus prayer from his window, at the Vatican Pope Francis is seen behind statues as he leads the Angelus prayer from his window, at the Vatican  (@VaticanMedia)

Pave Frans: ”Lad os hjælpe flygtningene i Libyen. Jeg kan høre deres skrig. Dér er der koncentrationslejre”.

Ved slutningen af Angelusbønnen søndag den 24. oktober kommer pave Frans´ påpegning af de umenneskelige forhold, som tusinder af flygtninge og asylansøgere lever under i det nordafrikanske land. Paven retter en appel til det internationale samfund om at prioritere hjælp til flygtninge på havet og garantere migrationsruter og adgang til asylprocedurer:” Sæt en stopper for at migranter vender tilbage til lande, der ikke er sikre”.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

”Prioriter menneskeliv i fare på havet”, ”værdige livsbetingelser”, ”regulære flugtruter og adgang til asylprocedurer”. Pave Frans kaster et blik på Libyen og dets tragedier fra det apostoliske palads. Han retter først og fremmest opmærksomheden på de mange flygtninge, der er ofre for en uhørt grad af voldsparathed og kommer med en liste til det internationale samfund over de behov, der er og hvem, man umiddelbart skal henvende sig til for at gøre en ende på en umenneskelig situation, der har varet alt, alt for lang tid.

Jeg glemmer jer aldrig

Ved slutningen af Angelusbønnen udtrykte paven sin personlige nærhed til ”de tusinder af migranter, flygtninge og andre, der har behov for beskyttelse i Libyen”. Pave Frans støtter dem med ord, der er prægede af dyb bekymring og virkelig bevægelse.

Appel til det internationale samfund

Igen og igen lyder pavens anklage på Peterspladsen. ” Mange af disse mænd, kvinder og børn er ofre for umenneskelige forhold”, siger biskoppen af Rom. Og ”endnu en gang” beder han det internationale samfund om, ”at holde løfterne og søge fælles løsninger, der er konkrete og holdbare, hvad angår styringen af flygtningestrømme i Libyen og i hele Middelhavet”.

”Og hvor de dog lider dem der sendes tilbage… Der er virkelig koncentrationslejre der”.

Nej til at flygtningene vender tilbage til lande der ikke er sikre

”Det er nødvendigt at sætte en stopper for, at migranterne vender tilbage til lande, der ikke er sikre”, siger paven. Han beder også om at ”prioritere hjælp til menneskeliv på havet med redningsmetoder og landgang, garanti for værdige livsbetingelser som alternativ til tilbageholdelse, regulære flugtkorridorer og adgang til asylprocedurer”.

Alle er ansvarlige

Pave Frans beder alle verdens katolikker om ikke at være ligeglade med det drama, der sker foran os her og nu, om ikke at se på det som noget, der er langt væk eller for stort til, at man kan handle på det: ”Lad os alle føle os ansvarlige for disse vores brødre og søstre, der i alt for mange år har været ofre for denne yderst alvorlige situation”. En utvetydig opfordring der konkretiseres i en øjeblikkelig, lille, men nødvendig handling: bøn.

”Lad os sammen bede for dem i stilhed”

Europa siger nej til mure, men er splittet i spørgsmålet om migranterne

På pladsen hvor der står omkring 12.000 troende, og hvor der næsten er forårssol, hører man nogle øjeblikke kun fuglesang. Stilheden brydes af klapsalver over den stærke appel fra paven. Den kommer kun få timer efter meddelelsen om både, der er prisgivet i Middelhavet, ”på flugt” fra det nordafrikanske land. Det drejer sig om en båd med motorproblemer, bølgernes og vindens bytte med 68 personer ombord. Blandt dem er der mange børn ifølge Alarm Phone, en telefontjeneste for migranter i vanskeligheder på havet. Platformen bad om et ekspresindgreb og udsendte alarm for, at den nylige tragedie med gummibåden, der var ved at synke med 60 migranter ikke skulle gentage sig.

UNHCR til den libyske regering: det haster med en plan for dem der søger om asyl

Lørdag sendte UNHCR, FNs flygtningeorganisation, en appel til den libyske regering om at reagere på den desperate situation for asylansøgere og migranter med midler, der viste respekt for den menneskelige værdighed og menneskerettighederne. Indtrængen og tilfældige arrestationer foretaget af de libyske myndigheder fornylig i områder, der overvejende er fyldt med flygtninge og asylansøgere har haft adskillige dødsfald til følge og har ført til tilbageholdelse af tusinder af personer. Mange har mistet deres hjem og er nu tvunget ind i fattigdom. ”Fra begyndelsen af de libyske myndigheders indtrængen og arrestationer af sikkerhedsgrunde har vi været vidner til en drastisk forværring af situationen for asylansøgere og sårbare flygtninge i Tripoli”, siger Vincent Cochelet, særlig udsending for UNHCR i det østlige og centrale Middelhav. ”Det er nødvendigt, at de libyske myndigheder har en effektiv plan, der understøtter deres rettigheder og ser på varige løsninger”.

31 oktober 2021, 08:32