Sök

Kardinal Pietro Parolin Kardinal Pietro Parolin 

Parolin: Vi er stolte af de kinesiske katolikkers vidnesbyrd

I et interview med et netmedie i Trentino har statssekretæren talt om aktuelle temaer- fra relationerne med Kina til pavens restituering efter operationen.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Mellem de temaer, kardinal Parolin kom ind på, var forholdet til Kina. “Vi er stadig inde i en dialogfase”, sagde han og mindede om den historiske aftale, der blev beseglet med Kina i 2018 og fornyet i 2020 for yderligere to år. Pandemien, bemærkede kardinal Parolin, “ramte også dette område” og gjorde møder vanskeligere. “Men - fortsatte han – vi håber på hurtigst muligt at kunne genoptage møderne og at kunne behandle de mange emner, der er på tapetet og som angår Den katolske Kirkes liv i Kina”. Og overfor katolikkerne i det store asiatiske land udtrykte statssekretæren udover at forsikre om sin nærhed til dem i bønnen også sin beundring. “Vi er stolte af det troens vidnesbyrd, de aflægger. Vi ønsker os, at de altid vil være gode borgere og gode katolikker”, der udtrykker denne dobbelte dimension også i deres konkrete liv”.

Pavens budskab åbner horisonter for verden

I tiden efter aftalen med Kina udtalte kardinal Parolin sig i et interview om den kritik, der blev rettet mod paven angående åbningen mod øst. Han sagde: “Vesten bør undskylde sig over for pave Frans”. Da han blev bedt om at forholde sig til denne udtalelse, sagde statssekretæren, at “det evangeliske budskab, som  pave Frans til stadighed ” vender tilbage til i sine ord”, måske ikke altid “gør det let også at acceptere hans forslag og hans budskab”. Og alligevel - gentog han - “viser paven virkelig en vej. Især gjorde han det med fratelli tutti her efter pandemien. Den kan virkelig hjælpe os til at komme ud af de blindgyder, vores samfund befinder sig i, og lede os hen mod opbygningen af en ny verden, en bedre verden”.

Pavens helbred. Parolins værdsættelse af Mattarella

Et spørgsmål angik pave Frans´ helbred efter operationen på Gemelli hospitalet. “Han er langsomt ved at komme sig, men der skal tid til - også for hans vedkommende”, sagde kardinalen. Paven har en stærk konstitution, forsikrede Parolin, der også mindede om den planlagte rejse i september med stop i Slovakiet og Ungarn. Kardinal Parolin udtrykte taknemmelighed og hengivenhed over for præsident Mattarella, der lige er fyldt 70. “Det er altid en glæde for mig at møde ham, netop på grund af hans høje moralske og åndelige niveau og den mission, som han har udført her i de seneste, vanskelige år. Parolin tilføjede: “her har han virkelig forstået at vise det bedste af Italien og give nogle meget passende anvisninger til løsning af problemerne”.

En af Parolins næste opgaver bliver en forestående rejse til Litauen for indsættelsen af den nye apostolske nuntius i Ukraine.

 

20 augusti 2021, 15:30