Sök

Fondazione Oasis Fondazione Oasis 

Derfor håber vi. Nyt initiativ til dialog mellem islam og kristne

En serie animationsvideoer understreger, hvad islam og kristendomen har fælles og hvad der adskiller dem. Den imødekommer det gensidige krav om forståelse. Også brikker, der ser ens ud, kan blive til to forskellige mosaikker, siger professor Diez, videnskabelig direktør for stiftelsen OASIS, som blev grundlagt af kardinal Scola.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

At vise muslimer fundamentet for den kristne tro i korte, animerede videoer på mange sprog og at komme længere end de stereotype forestillinger, religionerne har om hinanden. Det er målet for projektet: ”Reasons for our hope” - grunde til vores håb. Videoerne er kommet på initiativ af OASIS-stiftelsen, der blev grundlagt af kardinal Oasis og McGarth Institute for Church Life ved Notre Dame universitetet i USA.

At overvinde stereotyperne

” I disse år er vi blevet klar over, at et betydeligt antal muslimer efter vores opfattelse har et ønske om at vide mere om kristendommen”, forklarer professor Martin Diez, videnskabelig direktør for OASIS-stiftelsen og professor i arabisk sprog og litteratur ved det katolske universitet i Milano, til Vatican News. ”Vi skal være klar over, særligt i middelhavssammenhæng, forklarer professor Diez ”, at der endnu i de sociale medier og hos salafistiske prædikanter eksisterer en ”kontroverslitteratur” mod de kristne, og at de kristne nogle gange svarer tilbage på samme måde. Samtidig gør nogle udviklingstendenser i de seneste år som for eksempel pavens besøg i Irak og det dokument, der blev underskrevet i Abu Dhabi, indtryk på mange muslimer.  På den ene side -gentager han - er der denne langtrukne snak, der har meget med identitet at gøre, på den anden side er der også en bevidsthed om disse overraskende handlinger fra Den katolske Kirkes side, der ikke passer ind i denne stereotype forestilling. Og derfra kommer ifølge os et behov hos nogle for bedre at forstå, hvad de kristne virkelig tror på”.

Samme brikker, men forskellige mosaikker

Indtil nu er der offentliggjort tre videoer på youtube kanalen ”reasons for our hope”. I øjeblikket findes de kun på engelsk - men snart vil der komme et lydspor på italiensk og fransk til: ”Jesus i Bibelen og i Koranen”. To andre hedder ”Mange profeter, men kun ét budskab” og ”Frelseren. Jesu rolle i Bibelen”. ”Det billede, vi bruger, understreger professor Diez, er, at islam og kristendommen er som to parallelle betydningsuniverser, der styres af egne love”. I de tre videoer om Jesus, bemærker den videnskabelige direktør, standser man ved det man har fælles, ”men også ved at med de samme brikker kan man lave forskellige mosaikker”. I den anden video beskæftiger man sig med den muslimske vision af Jesus forstået som ”en budbringer, en udsendt, en profet, for dette er den fundamentale kategori i relationen mellem Gud og menneskeheden i Islam”, mens man i den tredje video beskæftiger sig med den bibelske erfaring og her er temaet følgelig: ”Frelseren og frelseshistorien med Jesus, der viser sig som kulminationen på denne historie”.

At sætte troens intelligens på arbejde

Selv om et af målene netop er at understrege de punkter, de to religioner har fælles, så giver prejektet ”reasons for our hope” ikke afkald på at gentage fundamenterne for den kristne tro og det har til formål at få andre til at forstå ”hvorfor de kristne er kristne”. Det er spørgsmål som ikke kun skal tilfredsstille muslimers nysgerrighed, men som også skal hjælpe de kristne til at stille spørgsmål til sig selv og måske genopdage troens sandheder. ”Det mest interessante aspekt i projektet er efter min mening-  forklarer Martino Diez -  den konsekvens som det får over for os kristne . For de spørgsmål, som muslimerne stiller når de ikke er polemiske, er meget fornuftige, meget gennemtænkte og tvinger os til at lade troens intelligens arbejde”.

Muslimske spørgsmål

Et eksempel er en troende muslim, der i et svar på det tweet, som fortalte om programmet, skrev: ”Jeg har aldrig forstået denne historie med Guds lam, for jeg forstår ikke, hvordan Gud kan ville ofringen af en profet eller ligefrem sin egen søn.

”Jeg synes, dette er et meget smukt spørgsmål, konkluderer professor Diez, for det er ikke polemisk - det vil ikke sige, vi er bedre end jer - men det stiller et meget vigtigt spørgsmål, der i det mindste personligt tvinger mig til at tænke meget over dette tema. Jeg er overbevist om, at det er den første værdi ved sådan et projekt”.

04 juni 2021, 23:25