Sök

Petersplatsen Petersplatsen  

Pave Frans - bliv i Jesus. Sammen med Ham kan vi udrette alt

Ved Regina Coeli-bønnen til den femte søndag i påsken understregede pave Frans vigtigheden af at blive i Herren for at vidne om Hans kærlighed, specielt til de fattige og lidende.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

”Bliv” - Jesus gentager dette verbum syv gange i dagens evangelium (Johannes 15,1-8), hvor han præsenterer sig selv som det sande liv og taler om de grene, der er forenede med Ham -  kilden til deres eksistens. ”Bliv i mig og jeg bliver i jer”, siger Herren, og paven mindede om det i den katekese, der gik forud for Regina Coeli-bønnen, som reciteres fra vinduet i hans studereværelse i det apostoliske palads.

At blive i Jesus på en aktiv og gensidig made

På Peterspladsen lyttede de troende til pave Frans, der understregede: at blive i Jesus ”er ikke at forblive passiv, er ikke ”at falde i søvn” i Herren, at lade sig vugge i søvn af livet”, men tværtimod er det en aktiv og også gensidig forbliven”.

Fordi grenene intet kan gøre uden vinstokken, har de brug for saften for at vokse og bære frugt, men også vinstokken har brug for grenene, for at frugterne ikke skal sidde på træets stamme. Det er et gensidigt behov – det er en gensidig forbliven for at bære frugt. Vi bliver i Jesus, og Jesus bliver i os.

At holde budene og gøre barmhjertighedsgerninger fortsætter paven – kommer derefter. Det er vigtigt at forblive i Ham.

Vi kan ikke være gode kristne, hvis vi ikke forbliver i Jesus. Sammen med Ham kan vi alt.

 

Den ”dristige” Gud har brug for os

”Også Jesus har brug for os som vinstokken har brug for grenene”, understregede pave Frans og standsede op ved et begreb, der ”synes dristigt”, men i stedet kan forklares med det behov, som Herren har for vores vidnesbyrd om det kristne liv.

Det er disciplenes opgave, det er vores opgave at fortsætte med at forkynde Evangeliet med ord og gerninger. Og disciplene, os der er Jesu disciple, gør det ved at vidne om Hans kærlighed. Når vi er knyttede til Kristus, modtager vi Helligåndens gaver og sådan kan vi gøre godt mod vores næste, gøre godt mod samfundet, mod kirken. Man kender træet på dets frugter. Et virkelig kristent liv vidner om Kristus.

At bære godhed, kærlighed og fred ud i verden

Det instrument, der skal realisere dette projekt, sagde paven, er bønnen, som ”frugtbarheden i vores liv” afhænger af. Ved at tænke, ved at handle, ved at se verden ”med Jesu øjne”, kommer man til at elske sin næste, frem for alt den fattigste og mest lidende. Og man bærer ”godhedens, kærlighedens og fredens frugter” ud i verden. Paven påkaldte til sidst Jomfru Marias indgriben, for at hun, som ”altid var helt og holdent knyttet til Jesus og bar megen frugt ”kunne hjælpe os med at vidne i verden om den opstandne Herre”,

 

04 maj 2021, 10:16