Sök

Pater Hans Zollner Pater Hans Zollner 

Hans Zollner: Et nyt institut skal intensivere kampen mod pædofi

Præsidenten for center til beskyttelse af mindreårige ved Gregorianauniversitetet forklarer grundene til, at institutionen har udviklet sig til institut for antropologi. Med vores arbejde engagerer vi os i en mentalitetsforandring, siger Hans Zollner.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

“Det er en lejlighed til at gå videre med større fasthed og energi i bekæmpelsen af misbrug”. Det siger Hans Zollner, leder af center for beskyttelse af mindreårige ved det pavelige Gregorianauniversitet (CCP)for at fremhæve nyheden om ændringen af CCP til Institut for antropologi, interdisciplinære studier af den menneskelige værdighed og for omsorg for sårbare personer (IADC)

Ændringen er ønsket af de akademiske myndigheder og bekræftet af kongregationen for katolsk uddannelse. Den angår ikke bare navnet – men hele dens væsen, siger Zollner, der også er medlem af den pavelige kommission for beskyttelse af mindreårige. ”Der er to grunde til forandringen. Den første grund er, at CCP ikke kan have sit eget lærerkorps og tildele egne akademiske grader. Med ændringen af det til et universitetsinstitut kan man også give underviserne større mulighed for at udvikle sig. Den anden grund er denne – da vi begyndte for mere end ni år siden, koncentrerede CCPs opmærksomhed sig om misbrug af mindreårige, mens vi i de sidste fire år har set en forandring i den offentlige opinion og i Kirken, der også har inkluderet voksne, sårbare personer. Vi måtte nødvendigvis udvikle os som institution”.

Hvilke konkrete forandringer vil der blive?

Som institut bør vi nu styrke lærerkorpset ved at promovere de personer, der allerede har undervist, til professorgraden. Det var personer, der var udlånt fra andre akademiske enheder. Vi arbejder desuden på forskellige områder, der for nylig er dukket op- åndeligt misbrug ved rådgivning eller åndelig vejledning, misbrug af ordenssøstre i nogle dele af verden- et stort problem, som pave Frans rettede sin opmærksomhed mod for tre år siden – hele diskussionen om det ansvar, der ligger hos de overordnede i de religiøse ordener på misbrugsområdet.

Hvilke mål sætter man sig med denne nye realitet?

Vi vil fortsætte med vores akademiske grader, og med alle disse initiativer sammen med andre institutioner som bispekonferencerne eller de overordnede i de religiøse kongregationer. Men først og fremmest vil vi som universitetsinstitut gøre fremskridt i forskningen inden for særlige temaer som for eksempel - hvordan religionerne og de forskellige akademiske discipliner kan samarbejde for at udvikle forebyggelsen af misbrug. Det skal understreges, at vi principielt har tre programmer ét der er baseret på distancestudier, som vi tilbyder til mange internationale institutioner. Så er der diplomprogrammerne på engelsk og på spansk, som varer seks måneder og som henvender sig til personer, som arbejder på bispekontorer og i religiøse kongregationer. Endelig er der licentiatgraden som vil være rettet mod dem i de religiøse kongregationer eller i bispekonferencerne, der er engagerede i at arbejde for en mere sikker kirke. Desuden er der også mulighed for at tilbyde en grad i antropologi, som vil inkludere interdisciplinære studier.

Et effektivt og nyttigt instrument for hele Kirken - en ny begyndelse…..

Ja, det er en akademisk opgradering dvs. et fremskridt, der giver os mulighed for at tale med større autoritet med vores akademiske partnere. Og så er det vigtigt for os at engagere os i en mentalitetsforandring, så forebyggelsen af forskellige typer misbrug altid vil være en del af Kirkens DNA.

04 maj 2021, 10:18