Sök

Pave Frans Pave Frans  (ANSA)

Paven siger: Jesus, den gode hyrde elsker alle – også dem, der ikke kommer ret meget i vores menigheder

Før Regina Coeli bønnen kommenterede pave Frans evangeliet for Den gode Hyrdes Søndag og understregede, at Jesus forsvarer, kender og elsker alle sine får, også dem, der sjældent eller aldrig kommer i kirkerne. ”Men alligevel er de Guds børn, som Faderen betror til Kristus”.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

Jesus, den sande hyrde, forsvarer os som sine får ”med sit ords lys og den kraft, der er i Hans nærvær”. Han kender ”hver enkelt af os” og er ”altid parat til at tage sig af os” for ” med sin barmhjertighed at hele de sår, vi har fra vores fejltrin” Ja, Han elsker os, men Han elsker alle, også dem, der aldrig kommer i vores menigheder”. Således talte pave Frans før Regina Coeli-bønnen fra sit studereværelse i Det apostoliske Palads om den søndag der kaldes Den gode Hyrdes Søndag og er den fjerde påskesøndag. Han er en sand hyrde, som ”forsvarer, kender og elsker sine får”.

Jesus forsvarer os med sit Ord og sine sakramenter

Han mindede om lejesvenden i en kommentar til Kristi ord i Johannesevengeliet: ”fårene er ikke vigtige, fordi de ikke er hans. Han gør kun dette arbejde, fordi han får penge for det, og han bekymrer sig ikke om at forsvare dem, da ulven kommer, og han forlader dem”.

Men Jesus, den sande hyrde, forsvarer os altid og frelser os i så mange vanskelige og farlige situationer ved hjælp af sit ords lysende kraft og styrken i Hans nærvær, som vi altid mærker, hvis bare vi vil lytte til Ham hver dag”.

Jesus kender os, og helbreder Han os, når vi fejler

Det andet aspekt, som paven understregede, var, at Jesus ”kender sine får og fårene kender Ham”. Hvor er det smukt og trøstende, kommenterer paven: ”at vide at Jesus kender os enkeltvis, at vi for Ham ikke er en anonym masse, at Han kender det, der er vores verden”. For Ham, forklarede pave Frans, er vi ikke ”en masse”, ”en mængde”, men enkeltpersoner, hver med sin historie, hver med sit værd, hvad enten det er som skabning eller som løskøbt af Kristus”.

Enhver af os kan sige: Jesus kender mig! Enhver. Det er sandt, Han er sådan. Han kender os som ingen anden. Kun Han ved, hvad der er i vores hjerte, de mest skjulte intentioner og følelser. Jesus kender vores værd og vores mangler, og Han er altid parat til at tage sig af os for at hele sårene fra vores fejltrin med sin overvældende store barmhjertighed. 

Jesus elsker hver og en af os for at ingen skal gå fortabt

I Jesus, fortsatte paven, realiseres fuldt ud ”billedet af hyrden for Guds folk, som det tegnes af profeterne. Han bekymrer sig om sine får, Han samler dem, Han forbinder det får, der er såret, og plejer det, der er sygt”. Han er en god hyrde, der ”fremfor alt elsker sine får. Derfor sætter Han sit liv til for dem. Hans kærlighed til hver eneste af os ”fører til Hans død på korset, fordi det er Faderens vilje, at ingen går tabt”.

Jesus vil, at alle skal kunne tage imod Faderens kærlighed

Men, understreger pave Frans: ”Kristi kærlighed er ikke selektiv, den omfavner alle”. Og Jesus selv husker ham i dagens evangelium:” Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde”. Det er ord, som ”vidner om Hans altomfattende bekymring: Jesus vil, at alle skal modtage faderens kærlighed og møde Gud”. Derfor kan Kirken, der er kaldet til at bære Kristi mission videre, ikke blot ”bare have øje for dem der kommer i vores menigheder, fordi flertallet er mennesker, der kun gør det ved særlige lejligheder eller aldrig”.

Men derfor er de alligevel Guds børn, som Faderen alle sammen betror til Jesus, Den gode Hyrde, og Han har givet sit liv hen for dem alle.

Pavens endelige bøn til Maria var: ”at hun må hjælpe os til at modtage og følge os som de første til den gode hyrde, så vi fulde af glæde kan medvirke til Hans mission”.

 

 

26 april 2021, 10:53