Sök

Den første verdensdag for bedsteforældre og gamle fejres til juli Den første verdensdag for bedsteforældre og gamle fejres til juli   (Vatican Media)

Den første verdensdag for bedsteforældre og gamle fejres til juli

Festen vil blive fejret så tæt som muligt på festen for Joakim og Anna – Jesu bedsteforældre. Formålet er at fejre alderdommens gave og minde os om, at det er de gamle, der har givet troen videre til os. Det sagde pave Frans ved slutningen af Angelusbønnen søndag den 31. januar.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten 

Vores minder og rødder, forbindelsesleddet mellem generationerne er en skat, vi skal vogte over. Sådan en skat er gamle og bedsteforældre, siger paven. De er virkelig en gave, hvis rigdom vi sjældent glemmer. Det er grunden til, at pave Frans har valgt at fejre dem på en årlig dag. Pavens udgangspunkt er festen for præsentationen af Jesus i templet den 2. februar.  Simeon og Anna genkendte her ”oplyste af Helligånden Messias i Jesus”. Det store hos den, der er gået forud for os på livets vandring, er: 

Helligånden vækker endnu i dag i de gamle vise tanker og ord. Deres stemme er kostbar, fordi den priser Gud og bevarer folkenes rødder. De gamle minder os om, at alderdommen er en gave, og at bedsteforældrene er forbindelsesleddet mellem generationerne. Her overføres livs- og troserfaringer til de unge.  

En dag for ikke at glemme 

I dag har pandemien mere end nogensinde udsat de gamle for risiko. Mange er blevet ofre for pandemien De gamle er tit alene og isolerede fra deres familie. I stedet burde der tages vare om dem, for de repræsenterer vores rødder. Derfor pavens beslutning: 

Bedsteforældrene glemmes så mange gange, og vi glemmer rigdommen i at værne om vores rødder og give dem videre. Og derfor har jeg besluttet at indstifte verdenssøndagen for bedsteforældre og gamle. Den vil blive holdt i Kirken hvert år den fjerde søndag i juli så tæt som muligt på festen for Joakim og Anna, Jesu bedsteforældre. 

Bedsteforældre og unge - drøm og profeti 

Der er tætte bånd mellem bedsteforældre og unge, og der bør være konstant dialog. Det har paven sagt flere gange, og han har sagt, at han drømmer om en verden, der lever i deres favn. Han vender tilbage til at understrege det igen ved denne særlige lejlighed: 

Det er vigtigt, at bedsteforældrene mødes med børnebørnene og at børnebørnene mødes med bedsteforældrene. For som profeten Joel siger- bedsteforældrene drømmer, når de ser deres børnebørn, mens de unge får kraften fra bedsteforældrene til at gå fremad og profetere. Og netop den anden februar er festen for bedsteforældrenes møde med børnebørnene. 

04 februari 2021, 12:59