Sök

Paven ved Angelusbønnen søndag den 27. december Paven ved Angelusbønnen søndag den 27. december  (ANSA)

Pave Frans udråber et år, der er dedikeret til kærlighed i familien

Den 19. marts - fem år efter offentliggørelsen af den apostoliske exhortation Amoris laetitia - begynder familieåret, der afsluttes den 26. juni 2022 i anledning af familiernes 10. verdensmøde. Dette bekendtgjorde paven ved Angelusbønnen søndag den 27. december. Paven inviterer alle til et refleksions- og fordybelsesår, hvor alle inviteres til at gå i dybden med pavens skrivelse.

Gabriella Ceraso - Vatikanstaten Oversættelse ved Lisbeth Rütz 

“Måtte verdens familier blive mere og mere fascinerede af det evangeliske ideal, som Den hellige Familie udtrykker, og gid de med jomfru Marias hjælp må blive surdej til en ny menneskehed og til en konkret og universel solidaritet”. Dette ønske for det kommende år udtrykte paven ved Angelusbønnen søndag den 27. december på festen for Den hellige Familie. Han udråbte her - fem år efter at den apostoliske skrivelse udkom - et familieår, der er inspireret af den ægteskabelige kærlighed og kærligheden i familien som den inkarneres af Jesus, Maria og Josef.  

Guds Søn havde brug for en families varme

Pavens refleksion før Angelusbønnen blev transmitteret fra biblioteket i det apostoliske palads. Refleksionen hænger sammen med festen for Den hellige Familie. Efter at vi har set Den hellige Familie tage imod Jesus og drage omsorg for ham, fejrer festen Den hellige Familie i hverdagslivet og ser ham vokse i hans barndoms glæder.

Det er smukt at reflektere over det faktum, at Guds Søn som alle andre børn ønskede at have brug for en families varme. Netop derfor – er Jesu familie i Nazareth en familiemodel, hvor alle verdens familier kan finde deres sikre holdepunkt og en sikker inspiration.

 Som dagens evangelium fra Lukas fortalte, skete det i Nazareth, at “ drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham.”

Inden for hjemmets vægge i Nazareth understreger pave Frans, var det i moderens bekymringer og Josefs omsorg, at Jesus kunne se “Guds ømhed”. Dér “spirede det menneskelige livs forår hos Guds Søn”, og dér levedes hans barndom i glæde.

Familien som et hjem for bøn, tilgivelse, ømhed og Guds vilje

Og det er stadig dér i Nazareth, at alt er indesluttet. Udgangspunktet ligger i familiekærnens “opdragelsesmæssige værdi”, som paven opholder sig ved. Den er grundlagt på “den kærlighed, som hele tiden lader relationerne mellem familiens medlemmer få nyt liv; men den består også af “oprigtig kommunikation”, “tilgivelse”, “ømhed”, “accept af Guds vilje”.

I familien kan man erfare en oprigtig kommunikation, når den er et hjem for bøn, når følelserne er seriøse, dybe og rene, når tilgivelsen er vigtigere end uenighederne, når hårdheden i det daglige liv mildnes af den gensidige ømhed og den rolige hengivelse i Guds vilje. På denne måde åbner familien sig for den glæde, som Gud giver til alle, der forstår at give med glæde.

Den familie der er åben og stimulerer positivt

I den glæde, der kommer fra Gud og fra at vide at give sig selv hen, finder familien også - fortsætter pave Frans - “den åndelige energi til at åbne sig for andre”, så den kan tjene sine søskende, for “samarbejdet om at bygge en verden op, der altid er ny og bedre, som er i stand til at gøre sig til bærer af positive påvirkninger og i stand til at evangelisere med livet som eksempel. Paven undlader ikke i forbifarten at minde om, at i enhver familie er der problemer, og at man skændes. Det vigtigste er at slutte fred, før dagen er forbi, fordi “den kolde krig dagen efter er meget farlig”. Og så kommer den anbefaling, der ligger paven så meget på hjerte – dvs. at huske de tre ord “må jeg”, “tak” og “det der er allermest vanskeligt at sige” - nemlig “undskyld”.

Fordi vi altid gør grimme ting og mange gange er der nogen, der føler sig fornærmet ved dette “Undskyld mig. Undskyld mig. Glem ikke de tre ord “må jeg”, “tak”, undskyld”. Hvis disse tre ord findes i familien, har familien det godt.

Ved endnu en gang at huske på familiens og frem for alt Den hellige families evangeliserende kraft citerer pave Frans den apostolske exhortation Amotis laetitia, der netop understregede idealet i den ægteskabelige og familiemæssige kærlighed. Den 19. marts vil det være fem år siden, pavens skrivelse udkom. På denne dato forkynder paven begyndelsen til et særligt år:

Det vil være et år til refleksion over Amoris laetitia og det vil være en lejlighed til at fordybe sig i dokumentets indhold. Disse refleksioner vil blive stillet til rådighed for de kirkelige fællesskaber og for familierne for at ledsage dem på deres vandring. Derfra inviterer jeg alle til at tilslutte sig de initiativer, der vil blive fremmet i løbet af året og som vil blive koordinerede af dikasteriet for lægfolk, familien og livet. Vi betror denne vandring med familier fra hele verden til Den hellige Familie, i særdeleshed den hellige Josef - brudgom og omsorgsfuld far.

En fordybelsens vandring der er betroet den hellige familie

For verdens familier vil dette år altså i pavens intention repræsentere et vandringens år med fordybelse i dokumentet. Dokumentet er en frugt af de to familiesynoder i 2014 og 2015. Dokumentet blev underskrevet den 19. marts og offentliggjort den 8. april 2016. Et dokument der er helliget kærligheden i familien og som den ledsagende underskrift siger er skrevet for alle familiers og for alle menneskers vel- unges som gamles. Til Guds Moder henvendes det inderligste ønske for alle de familier, der vil tilslutte sig:

Gid at vi gennem Jomfru Maria, som vi nu vender os mod med Angelusbønnen for hele verdens familier, vil opnå at blive mere og mere fascinerede af Den hellige Families evangeliske ideal, så at Den hellige Familie kan blive surdej for en ny menneskehed og en konkret og universel solidaritet.

31 december 2020, 11:31