Sök

Pave Frans modtog fredag nye ambassadører til Den hellige Stol Pave Frans modtog fredag nye ambassadører til Den hellige Stol 

”I skal arbejde for en retfærdigere og mere broderlig verden”

Mere end nogensinde før behøver verden oprigtig og respektfuld dialog og samarbejde mellem mennesker, der er i stand til at arbejde sammen om de store trusler, planeten møder, siger paven.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Pave Frans modtog fredag nye ambassadører til Den hellige Stol fra Jordan, Kazakstan, Zambia, Mauretanien, Uzbekistan, Madagascar, Estland, Rwanda, Danmark og Indien. P.t. har Den hellige Stol diplomatisk forbindelse med 183 stater. Odd Sinding, er sideakkrediteret for Vaikanstaten - dvs. at han varetager Danmarks interesser i forhold til Vatikanstaten samtidig med at han er Danmarks ambassadør i Belgien.

Pandemiens udfordring

I sin tale fortalte pave Frans de nye ambassadører, at de begynder deres mission på et tidspunkt, hvor ”hele den menneskelige familie står stillet over for en stor trussel.”

Han sagde, at selv før udbruddet af COVID-19 var det klart, at 2020 ville blive et år ”markeret af påtrængende humanitære behov på grund af konflikter, vold og terrorisme i forskellige dele af vores verden.”

Paven bemærkede, at ”økonomiske kriser forårsager sult og massemigration, mens klimaforandringer øger risikoen for naturkatastrofer, sult og tørke.”

Idet han citerede fra den ekstraordinære bønsdag den 27. marts i år, sagde han, at krisen har fået os til at forstå, ”at vi alle er i samme båd, vi er alle skrøbelige og forvirrede, men på samme tid betydningsfulde og nødvendige. Vi er alle kaldede til at ro sammen, og hver eneste af os med et behov for at trøste den anden.”

Pave Frans understregede også, at ”pandemien gør de uligheder, der allerede findes i vores samfund, værre, ligesom de fattigste og mest sårbare af vore brødre og søstre risikerer at blive overset, udelukkede og glemt.”

Dialog og samarbejde

Måske mere end nogensinde understregede paven, ”har vores stadig mere globaliserede verden et påtrængende behov for oprigtig og respektfuld dialog og et samarbejde, der kan forene os i at konfrontere de alvorlige trusler, vores planet står overfor - trusler, der sætter de yngre generationers fremtid på spil.”

Og med en henvisning til sin nylige encyclika Fratelli tutti udtrykte pave Frans sit ønske om, at vi ”i denne tid ved at anerkende hvert enkelt menneskes værdighed kan bidrage til genfødslen af et universelt ønske om broderskab.”

Idet han understregede, at Den hellige Stol er med i det internationale samarbejde, sagde han, at Den hellige stol ”tjener det globale fælles bedste ved at skabe opmærksomhed om de antropologiske, etiske og religiøse aspekter i de forskellige spørgsmål, der påvirker individers, folkeslags og hele nationers liv.”

Pave Frans afsluttede med at udtrykke håbet om, at diplomaterne som repræsentanter for deres lande ved Den hellige Stol vilde resultere i den ”mødets kultur”, der behøves for at sætte sig ud over de vanskeligheder og splittelser, som så ofte står i veje for at realisere de høje idealer og mål, der opstilles af det internationale samfund.”

Enhver af os, sagde han, ”inviteres til at arbejde for at opbygge en mere og mere retfærdig, broderlig og forenet verden.”

07 december 2020, 12:14