Sök

2020.06.03 Sguardi sopra la mascherina 2020.06.03 Sguardi sopra la mascherina 

Pave Frans: Covid skaber angst - hjælp verden med ikke at lukke sig inde

Pave Frans taler til medlemmerne af det pavelige Collegio Pio Latinoamericano og inviterer dem til at arbejde for “at helbrede verden for den store plage der piner den”. Når verden møder virus, afviser den dialogen. Hjælp alle til “at åbne hjertets dør”, til at tage sig af mennesker for at “følelsen af broderskab skal sejre over alt det, der skiller os.”

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

“Skab et rum hvor Gud og næsten kan mødes” - og fremfor alt “helbred nedefra” hjerterne hos dem, der slukker sig inde af frygt for pandemien. Paven betror fællesskabet ved Collegio Pio Latinoamericano den opgave at vidne generøst mod enhver form for diskrimination. Før han begyndte at læse sin tale op, lyttede pave Frans til de ord, jesuitten Gilberto Freire, rektor for fællesskabet ved det pavelige kollegium henvendte til ham på spansk for at vise ham de udfordringer, som instituttet bør tage kampen op med. Man er besluttet på at forblive trofast over for sin egen mission, der er at skole præster, der tjener “ Guds folk på vandring i Latinamerika”.

Nej til selvoptagede nationalistiske ideologier

Kollegiet, sagde pave Frans, er grundlagt med det formål at forene lokalkirkerne i Sydamerika og åbne dem for den universelle kirke. “Denne erfaring af fællesskab og åbning er en stor udfordring, fordi den er et eksempel på den kulturblanding, der har gjort Amerika stort og som lever i jeres fællesskab, der er præget af mangfoldighed. Denne erfaring kan bidrage til at helbrede verden.” Paven mindede om, at evangeliet blev forkyndt i disse egne med midler, “der ikke var uden synd”. Men det er blevet udbredt, fordi de forskellige folk forstod at tage imod det. Og han fortsatte.

Dette mirakel skete, fordi både de, der kom og de, der tog imod dem var i stand til at åbne hjertet og de lukkede sig aldrig over for det, den anden kunne tilbyde på det menneskelige, kulturelle eller religiøse plan. Denne kulturblanding opstår i et hjerte der er i stand til at elske den anden med frugtbar kærlighed eller er villig til at skabe noget nyt, der overgår og transcenderer det. Det forudsætter, at man forkaster sin egen selvoptagethed. I dag er det ikke blot i Amerika, men også ude i verden, at de selvoptagede nationalistiske ideologier forhindrer det broderlige møde mellem nationerne. De er lukkede inde i sig selv og ser kun sig selv. Vi bliver bedt om at vise selvoptagetheden tilbage og med udgangspunkt i vores egen identitet at kunne give den gave, vi har fået, videre.

Blandingskulturen opstår endnu i dag, siger paven – de latinske folk mødes med hinanden og andre folk “og de kommer også berigede ud af dette møde.” I denne kontekst – fortsatte han-  er I kaldede til at så Ordet og på dette “bør jeres formation og jeres tjeneste sætte sit præg.”

Åbn hjertet for Gud og næsten

Paven udpegede for kollegiets medlemmer tre indsatspunkter på det personlige og fælles plan. Det første indsatspunkt er “at åbne hjertets og hjerternes dør.” At åbne hjertet for Herren, men også, sagde han for din bror, for de to ting hører sammen.

Når I for Guds kærligheds skyld åbner hjertet for alle uden at skelne, så skab et rum, hvor Gud og næsten kan mødes. Hold aldrig op med at vise denne villighed, denne åbning: luk aldrig døren for den, der i dybet af sit hjerte higer efter at kunne komme ind og føle sig modtaget. Tænk på at det er Herren, der kalder jer i den fattiges dragt for at alle kan sidde sammen ved hans bord. Og så spørger jeg jer: hvor er den fattige i mit liv? Har jeg glemt hvor jeg kommer fra?

Hjælp og inviter også de andre til at gå med ud på vandringen

At give en hånd og invitere andre til at gøre det” er den anden opfordring: præsterne bør øve sig i at blive præster efter Guds hjerte - præster der “helliger sig omsorgen for fårene”, sagde pave Frans. Men vores mission slutter ikke med at hjælpe folk.

Vores anstrengelse bør også være et kald, den bør samle flokken, få den til at føle sig som folket der er kaldet til at gå med ud på vandringen og engagere sig i at forudgribe riget allerede på denne jord. Dette indebærer, at de føler sig nyttige, ansvarlige, nødvendige - at der er et rum hvor de også kan samarbejde. Kæmp mod smid væk kulturen og provoker ikke med en klerikalisme, der gør så meget skade og som er en sygdom. Kæmp mod social adskillelse, kæmp mod mistillid og fordomme af racemæssige, kulturelle eller trosmæssige grunde, så følelsen af broderskab bliver vigtigere end enhver anden forskel.

Skift mentalitet ved at engagere sig i alles vel

Det tredje indsatspunkt er at “helbrede verden for det store onde, der piner den” og som pandemien har gjort tydeligere: adskillelse, egoisme, mangel på evne til at komme med et passende svar på krisen:

Verden fortsætter med at lukke dørene ved at afslå dialog og samarbejde. Man nægter at åbne sig i oprigtighed for den fælles opgave, for det gode der kan nå alle uden forskel. Dette er verdens ånd -  sådan agerer og arbejder den. Kuren mod dette onde må komme nedefra, fra hjerterne og sjælene som en dag vil blive jer betroet. Kuren må komme med konkrete tiltag i opdragelse, katekese, socialt engagement. Det må være tiltag, der kan ændre mentaliteten og skabe plads, der kan helbrede for dette onde og give Gud et forenet folk. Jeg gentager – ja til globalisering, men en globalisering i mangfoldighed, hvor ethvert folk bevarer sit særpræg.

Til slut ønskede paven alle – overordnede, kolleger og tidligere studerende fra Collegio Pio Latinoamericano, at de overalt ville være “vidner om det menneskelige broderskab, hvis ene fælles udspring er, at vi er Guds børn”. Han betroede dem til jomfruen af Guadelupe og Latinamerikas værnehelgen.

23 november 2020, 13:46