Sök

Paven møder kardinal George Pell Paven møder kardinal George Pell  (ANSA)

Paven møder kardinal George Pell

Pave Frans har modtaget den australske kardinal George Pell i audiens i Vatikanet og takket ham for hans vidnesbyrd. I april i år blev han i den australske højesteret enstemmigt frikendt for seksuelle overgreb mod mindreårige. Under processen sad han i fængsel i mere end 400 dage.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Paven modtog den 12. oktober kardinal George Pell i audiens Han takkede Pell for hans vidnesbyrd. Den 79-årige kardinal er præfekt emeritus for Vatikanets økonomisekretariat og vendte for kort tid siden tilbage til Rom. Han forlod Vatikanet i juli 2017 for at tage til Australien, hvor han var under anklage for seksuelt misbrug af mindreårige. Pave Frans havde af samme årsag bevilget ham orlov.  

Dømt i første instans

I 2017 blev der rejst anklage mod Pell for to tilfælde af overgreb mod mindreårige. Disse skulle have fundet sted i 1996 og 1997, da han var ærkebiskop af Melbourne. Han blev kendt skyldig i første instans i Melbourne i december 2018. I februar 2019 blev han fængslet og idømt 6 års fængsel. Under retssagen sad han i isolation.

Kardinalen har hele tiden hævdet, at han var uskyldig, og hans advokater har holdt fast i, at dommen var afsagt på basis af beviser, der ikke var hævet over enhver tænkelig tvivl.

Den hellige Stol afventede  den definitive afklaring

Gennem et kommuniké fra Vatikanets presseafdeling udtrykte Vatikanet dengang, at det havde den største respekt for det australske retsvæsen og at det netop i kraft af denne respekt afventede udgangen på appelsagen, da kardinalen havde erklæret sig uskyldig og havde ret til at forsvare sig indtil højeste retsinstans. Man gentog, at Kirken er stærkt engageret i kampen mod seksuelt misbrug. For at garantere at retfærdigheden ville ske fyldest - bekræftede paven – at der allerede var taget forholdsregler over for Pell fra det øjeblik, han var rejst til Australien: ” som en sikkerhedsforanstaltning var det i venten på den definitive afklaring blevet forbudt kardinalen at udøve sin tjeneste offentligt, og som det er normen i disse sager, at han skulle afholde sig fra en hvilken som helst kontakt med mindreårige”.

De australske biskopper opfordrede katolikkerne til ikke at drage definitive konklusioner, før hele forløbet i retssagen var afsluttet.

Dommen stadfæstet ved appeldomstolen med to stemmer mod én

I juni 2019 ved appeldomstolen i Victoria begyndte anden fase i processen. Forsvaret talte om en uforståelig dom og at der var sket procedurefejl i første instans. Ved appelretten i august 2019 blev dommen stadfæstet med to stemmer mod en. Den uenige dommer Mark Weinberg gik imod kendelsen ud fra det princip, at en person ikke kan dømmes, hvis der ikke der er beviser hævet over enhver tænkelig tvivl.

Den hellige Stol gentog også i dette tilfælde, at man havde respekt for det australske retsvæsen, men at man afventede yderligere udviklinger i sagen, da Pell fortsat erklærede sig uskyldig.

Højesteret frikender enstemmigt Pell

I marts 2020 nåede Pells sag frem til højesteretten, den sidste retsinstans. Den 7. april 2020 frikendte højesterettens 7 dommere enstemmigt Pell. Det skete, fordi det ikke var hævet over enhver tænkelig tvivl, at forbrydelsen var sket og at der derfor var risiko for at dømme en uskyldig. Kardinalen forlod fængslet efter 400 dages varetægtsfængsling.

Pell: retfærdighed betyder sandhed for alle

Pell har efter sin løsladelse erklæret, at der nu var rettet op på den alvorlige uretfærdighed, der var overgået ham, og at han ikke bar nag mod den person, der havde anklaget ham. Processen – understregede han – var ikke en afstemning om Den katolske Kirke eller en afstemning om, hvordan de kirkelige myndigheder i Australien havde håndteret pædofili. ”Den eneste basis for helbredelse på langt sigt er sandheden og den eneste basis for retfærdighed er sandheden, for retfærdighed betyder sandhed for alle”. Kardinalen takkede alle, der havde bedt for ham og hjulpet og trøstet ham i denne vanskelige situation. Og han udtrykte taknemmelighed over for sine advokater, der med fasthed og beslutsomhed arbejdede for, at retfærdigheden skulle sejre.

Paven beder for dem, der lider under uretfærdige domme

Uden at citere kardinal Pell sagde pave Frans få timer efter nyheden under messen, der blev streamet direkte fra Santa Marta på grund af pandemien:

”I denne fastetid har vi set den forfølgelse, som Jesus led under og hvordan de skriftkloge hidsede sig op mod ham. Han blev dømt som følge af bagvaskelse, selv om han var uskyldig. Jeg vil gerne i dag bede for alle de personer, der lider under en uretfærdig dom, fordi de er blevet bagvaskede.

Frikendelsen blev hilst med tilfredshed af Den hellige Stol, som i et kommunike´ udtalte, at den altid havde haft tillid til det australske retsvæsen. Det blev understreget, at Pell ”mens han underkastede sig retsvæsenet, altid har fastholdt sin egen uskyld, idet han afventede, at sandheden ville komme for en dag”.

14 oktober 2020, 22:18