Sök

Barndop i Sixtinska kapellet Barndop i Sixtinska kapellet  (Vatican Media)

Flere og flere katolikker på alle kontinenter undtagen i Europa

Data for alle døbte 2013 – 2018 er blevet offentliggjort i Annuario statistica della Chiesa - Kirkens statistiske årbog. Stigningen i Afrika er betydelig i forhold til befolkningstilvæksten i verden. I Asien, Amerika og Oceanien er den mindre, mens der ingen fremgang er i Europa.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten 

Kirkens statistiske årbog har undersøgt femårsperioden fra begyndelsen af pave Frans´ pontifikat. De døbte katolikker er på verdensbasis fra 2013 til 2018 gået fra lidt mere end en milliard og 254 millioner til cirka en milliard og 329 millioner med en stigning, der svarer til 6 %. Når man sammenholder disse data med udviklingen i verdens befolkningtal, der i samme periode er gået fra 7 milliarder og 94 millioner til 7milliarder og 496 millioner, ses det, at procentdelen af katolikker i verden er steget let fra 17,68 til 17,73 %. 

Fordelingen af katolikker på kontinenterne 

Den geografiske analyse af variationerne i den undersøgte periode viser en stigning på cirka 18 % i antallet af katolikker i Afrika. I den periode har Afrika øget sit befolkningstal med lidt over 15 %. Sammenligningen mellem de to procenttal viser, hvor effektiv den pastorale indsats har været i de afrikanske lande. Også på det amerikanske kontinent har man registreret en vækst i antallet af katolikker, der er større end befolkningstilvæksten (4,6 % mod 4,4 %). 

I kontrast til stigningen af antallet af asiatiske katolikker i forhold til befolkningsstigningen (7,6 % mod 4,4 % )står faldet i Europa med 0,4 % over for en let stigning i befolkningstallet på 0,2 %. I Oceanien derimod ses der en vækst i antallet af katolikker, der er større end væksten i indbyggertallet (9,6 % overfor 8,1 %) 

Kirken vokser i Afrika og i Amerika 

Ved slutningen af 2018 er antallet af katolikker radikalt forskelligt i de forskellige geografiske områder: man går fra 63,7 % katolikker i Amerikas befolkning til 39,7 % i Europa og til 3,3 % i Asien.  Antallet af katolikker globalt set er i perioden er næsten stationært med en tendens i Afrika og i Amerika mod en let vækst.  

18 oktober 2020, 15:29