Sök

Pave Frans Pave Frans  (ANSA)

Paven til forum i Cernobbio: Det er nødvendigt nu med en økologisk omvendelse i økonomien

Pave Frans har sendt et budskab til en stor konference for bankierer og managere. Konferencen var organiseret af ”European House - Ambrosetti”. Det budskab, der stod tilbage, var - det er nødvendigt med en anden økonomisk model, der ”ikke ekskluderer, men inkluderer”, - en økonomi der ikke ofrer den menneskelige værdighed for ”finansverdenens afguder”, der ”ikke bruger penge til at dominere, men til at tjene”.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

For at komme ud af krisen ”som vi alle ønsker” er det nødvendigt med ”en økologisk omvendelse i vores økonomi”, så den virkelig kan blive et eksempel på ”omsorg” for ”vores fælles hjem” - en økonomi der ”ikke ekskluderer, men inkluderer”, som ikke ofrer menneskets værdighed til finansverdenens afguder, som ikke avler vold og ulighed, som ikke bruger penge til at dominere, men til at tjene”. Det skrev pave Frans til bankierer og managere, der var samlede i to dage i Cernobbio for Forum Ambrosettis 46. møde. Paven citerede i sit budskab sin apostoliske exhortation Evangelii gaudium - et programskrift, der vil vise vejen til at komme bedre ud af den sundhedsmæssige, økonomiske og sociale nødtilstand, som er skabt af Covid-19, ”der endnu holder hele menneskeheden i en skruestik”.

Forlad ”det teknokratiske paradigme”

Frem for alt - insisterer paven - skal ”det teknokratiske paradigme” opgives som den eneste tilgang til problemerne. Dette paradigme er præget af ”herredømmets logik” - af den falske antagelse, at der eksisterer ”en ubegrænset mængde energi til rådighed, at deres umiddelbare gendannelse er mulig, og at de negative effekter af vores manipulation med naturen let kan afbødes”, skriver paven med et citat fra Laudato si´. Teknikken, forklarer pave Frans, skal i stedet tjene ”en anden type udviklingsmodel, der er sundere, mere menneskelig, mere social og mere helhedsorienteret”.

Generøsitet har udrettet mere end videnskab og teknik

Pandemiens prøvelse har ifølge pave Frans vist os ”videnskabens storhed, men også dens grænser”, eftersom den største hjælp kom fra ”det overskud af generøsitet og mod, som mange mennesker viste”. Prøvelsen har også ”fremkaldt en krise i den målestok, der sætter penge og magt øverst for så mange mennesker”. Pandemien har tvunget os ”til at undvære det overflødige og gå til det, der er væsentligt”. På den måde har den ”taget kraften fra den skrøbelige motivation, der lå bag en vis udviklingsmodel”. Derfor ”inviteres vi til at leve i nuet og skelne ” ”mellem det, der er nødvendigt og det, der kan undværes”.

Den virkelige profit er rigdom for alle

Til de bankierer og de managere, som deltog i konferencen, der foregik  ved Villa d´Este på bredden af Comosøen og var organiseret af ”The Eoropean House - Ambrosetti” sagde pave Frans, at den virkelige profit består i en rigdom, som alle kan få adgang til. ”Det som jeg virkelig ejer, er det, som jeg forstår at give væk”, sagde han ved en generalaudiens tilbage i 2018.

Nej til konsumismens og produktivitetens umenneskelige rytme

Når man forsøger at skelne mellem tidens tegn, som Jesus altid inviterede til, beder paven om, at vi skal leve i en ”økologisk omvendelse” for at kunne ”tage farten af konsumismens og produktionens umenneskelige rytme, for at lære at forstå og grunde over naturen og for at få os ind i en naturlig kontakt med vores virkelige miljø”. Og han kalder os til at ”være kreative som håndværkere ved at skabe nye og originale veje for det fælles bedste”.

De unge økonomers og iværksætteres kreativitet

For denne omvendelse og denne kreativitet understreger pave Frans, ”er det uundværligt at uddanne og støtte de nye generationer af økonomer og iværksættere”. Og han minder om sin invitation fra den 19. til den 21. november til begivenheden ”Economy of Francesco”. ”Den unge Frans af Assisi gav afkald på alt” skriver paven til unge økonomer og iværksættere fra hele verden. ”Ved at vælge Gud til ledestjerne for sit liv gjorde han sig til fattig med de fattige og til alles bror. Fra hans valg af fattigdom kom også en økonomisk vision, der er højst aktuel”.

”Economy of Francesco” - et forum for fremtiden

Det er vigtigt, fortsætter pave Frans, ”at investere i de nye generationer, der er hovedpersoner i morgendagens økonomi, at uddanne mennesker der er villige til at tjene fællesskabet - mødets kultur”. I økonomien som den er i dag, skriver han i Laudato si´, er det ”de unge, de fattige, der især har brug for vores menneskelighed, vores respektfulde og ydmyge broderskab og først derefter vores penge”.

Et Europa med personen - også migranten - i centrum

Titlen på årets konference i Forum Ambrosetti var ”scenariet for konkurrencestrategier - i dag og i morgen”. Paven understreger, at en nyorganisering af en agenda for Europa forudses. I 70-året for Schuman- deklarationen, ”der var forstadiet til Den europæiske Union”, er ”Europa kaldet til at være hovedperson i denne kreative anstrengelse for at komme ud af blindgyderne i det teknokratiske paradigme, som omfatter både politik og økonomi”. En kraftindsats med fokus på solidaritet ”er den eneste modgift mod egoismens virus, der er meget stærkere end Covid-19”.  Det er nødvendigt med solidaritet med den menneskelige person, der bør anbringes ”i centrum for uddannelse, sundhedsvæsen, sociale og økonomiske politikker” og bør ”modtages, beskyttes, ledsages og integreres, når det i sin søgen efter en fremtid med håb banker på vor dør”.

Mobilisering for at bygge en bedre verden op

Da man også skulle tale om ”fremtidens by”, pegede paven på den bibelske model med det himmelske Jerusalem. ”En fredens by - som dens navn viser, hvis døre altid er åbne for alle folkene”, men også ”i en menneskelig målestok”, ”med mangfoldige kilder og træer”, og ”indbydende - hvor sygdom og død har lidt nederlag”. Et ophøjet mål som kan ”mobilisere de bedste energier i menneskeheden i opbygningen af en bedre verden”. Af den grund inviterer pave Frans til ”at løfte blikket og have høje idealer og store ambitioner”. Han opmuntrer til ” yderligere engagement i at skabe nye måder at forstå økonomi og fremskridt på i kamp mod enhver form for marginalisering, ved at foreslå nye måder at leve på og ved at give stemme til dem, der ingen har”.

11 september 2020, 14:45