Sök

Deltagare under Angelus Deltagare under Angelus  (ANSA)

Pave Frans: Sladder om andre er en pest, der er værre end covid

Genrejsningens pædagogik - ikke anklage eller fordømmelse er det, Jesus foreslår mod en bror, der fejler. Paven foreslog til søndagens angelusbøn, at vi skal bede for vores søskende og ikke gå omkring og fortælle om deres fejl, eller hvad de har gjort forkert. ”Den store bagtaler er djævelen, som forsøger at splitte Kirken”, siger han.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

Gør den broderlige irettesættelse til en sund vane, så at der i vores menigheder kan komme relationer, der bygger på tilgivelse og på Guds uovervindeligt stærke barmhjertighed. På Peterspladsen, der blev varmet op af en smuk septembersol, pegede pave Frans på denne vej til angelusbønnen.

Jesus foreslår en ”genrejsningens pædagogik” i tre faser – fordi han altid forsøger at genrejse og at frelse.

Sladder gør kirkens enhed til en umulighed

Når en bror, der fejler, ikke lytter hverken til den der irettesætter ham i enerum eller den, der gør det sammen med to eller tre vidner og heller ikke engang lytter til  fællesskabet - dvs kirken, siger Jesus til sidst – så lad ham være for dig som en hedning eller tolder. Dette tilsyneladende så nedvurderende udtryk inviterer - siger paven -  i virkeligheden til at lægge broderen tilbage i Guds hånd, fordi kun faderen kan vise en kærlighed, der er større end alle brødrenes. ”Denne lære fra Jesus hjælper os meget”, for når vi ”ser en fejl” hos vores brødre, er den første ting vi gør næsten altid at fortælle det til andre, siger paven. Han understreger konsekvenserne af denne opførsel:

Sladder lukker hjertet for fællesskabet, lukker muligheden for kirkens enhed. Den store bagtaler er djævelen, som altid går rundt og siger grimme ting om de andre, fordi han er den løgner, der forsøger at ødelægge kirkens enhed, at fjerne brødre og søstre fra hinanden og modvirke fællesskaber. Brødre og søstre – lad os anstrenge os for ikke at sladre. Sladderen er en pest, der er værre end covid. Lad os anstrenge os – stop sladderen.

Forsøg at rejse broderen op igen og forsøg at bede

Den holdning, som man i stedet inviteres til at have, er den, der ligger i ”Jesu kærlighed som tog imod toldere og hedninge og forargede dem, der blev regnet for at være på det rigtige hold”.

Det drejer sig altså ikke om en fordømmelse uden mulighed for appel, men om at give den anerkendelse, som vore menneskelige forsøg af og til kan fejle i at give. Kun bevidstheden om at stå for Guds ansigt kan bevidstgøre broderen om hans egen samvittighed og hans ansvar for sine handlinger. Hvis det ikke lykkes, så er det nødvendigt med stilhed og bøn for den  broder og for den søster som fejler, men sladder er aldrig på sin plads.

I sin refleksion standser paven også ved de holdninger, der går forud for den broderlige irettesættelse. Foran en broder, der fejler, er det første forslag netop det at gå hen til ham i det stille-  ikke for at dømme ham, men for at hjælpe ham, måske endda ved at overvinde frygten for at han kan reagere negativt. Måske reagerer man ”med uro” i begyndelsen, men så takker man, siger pave Frans, fordi det er en broderlig gestus.

At bygge broderlige relationer op

Hvis en indgriben mislykkes på trods af de gode intentioner, skal man i stedet ty til støtte fra andre brødre eller søstre -  med to eller tre vidner - som den mosaiske lov netop forudså for at beskytte personen mod falske beskyldninger. Det drejer sig altså ikke om at anklage eller fordømme, men om at hjælpe, fordi det er den genopbygningens holdning, som Jesus ønsker af os. Men også to eller tre brødres kærlighed kan være utilstrækkelig og følgelig opfordrer Jesus til at sige det til hele menigheden. Pavens indtrængende opfordring er altid at bygge nye, broderlige relationer op inden for fællesskabet.

08 september 2020, 11:20