Sök

Petersplatsen Petersplatsen   (AFP or licensors)

Paven udpeger seks kvinder til lægmedlemmer af rådet for økonomi

Kardinal Marx er fortsat koordinator i det råd, pave Frans grundlagde i 2014 for at overvåge administrative og finansielle aktiviteter hos Den hellige Stol og i Vatikanet

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Pave Frans udnævnte torsdag den 6. august 13 medlemmer til det økonomiske råd, som er et råd, han grundlagde den 24. februar 2014 med det apostoliske brev Fidelis dispensator et prudens. Det er rådets opgave at overvåge den økonomiske styring og de administrative og finansielle aktiviteter i kurien og de institutioner, der hører ind under Den hellige Stol og Vatikanstaten. Rådet sammensættes af 15 medlemmer, hvor otte er udvalgt mellem kardinaler og biskopper på en sådan måde, at de afspejler Kirkens universalitet, og syv er eksperter af forskellige nationaliteter med forskellige økonomiske kompetencer. Kardinal Reinhard Marx, ærkebiskop af München og Freising, forbliver koordinator. Ærkebiskoppen af Durban, kardinal Wilfrid Foix Napier, forbliver medlem, indtil han er fyldt 80.

Seks nye kardinaler og syv nye lægeksperter - blandt dem seks kvinder - træder ind i rådet. Kardinalerne er Péter Erdö, ærkebiskop af Esztergom-Budapest, Odilo Pedro Scherer, ærkebiskop af Sao Paolo i Brasilien, Gerald Cyprien Lacroix, ærkebiskop af Quebec, Anders Arborelius, biskop af Stockholm, Giuseppe Petrocchi, ærkebiskop af l`Aquila. Mellem lægeksperterne er der seks kvinder - den tyske professor Charlotte Kreuter-Kirchhof, professor i jura ved Heinrich Heine-universitetet i Düsseldorf.  Hun leder Hildegardforeningen, en bevægelse af katolske kvinder i Tyskland, der understøtter kvindelige studerende i vanskeligheder.

Marija Kolak, der er tysk, har arbejdet ved Berliner Volksbank og er aktuelt præsident for sammenslutningen af Volksbanken og Raffeisenbanken i Tyskland. Hun er gift og har tre børn. Maria Concepcion Osacar Garaicoechea er spansk, medgrundlægger af Azoragruppen og præsident for administrationsrådet i Azora Capital og Azora Gestion. Hun er uddannet jurist, gift og har to døtre.

Eva Castillo Sanz er spanier, uddannet inden for jura, økonomi og handel ved det pavelige universitet Comillas i Madrid. Hun sidder i administrationsrådet for Fundación Comillas-ICAI og Fundación Entreculturas, er uddannet jurist fra universitetet i Madrid, gift og har to døtre.

Ruth Mary Kelly er englænder og arbejdede i Labour-regeringen som statssekretær for uddannelse. P.t. er hun pro vicerektor ved St. Mary´s Universitet i London.

Lesile Jane Ferrar  er også englænder og har været økonomichef for prins Charles fra 2015 - 2017. Hun er uddannet fra Harvard Business School og universitetet i Durham.

Eneste mand  blandt de nye lægmedlemmer er Alberto Minali, der stammer fra Verona og er uddannet i statsøkonomi ved Bocconiuniversitetet med efteruddannelse i Yale og Boston.  Han har været leder af investeringsafdelingen i Eurizongruppen og administrator for Cattolica Assicurazioni. Rådet for økonomi skal løse sine opgaver i lyset af evangeliet og Kirkens sociallære. Formålet er at arbejde for en administrativ og økonomisk administration, der er både etisk og effektiv.

07 augusti 2020, 14:11