Sök

Ordenssystrar hjälper fattiga i Ukraina Ordenssystrar hjälper fattiga i Ukraina   (Mariusz Krawiec)

Paveligt projekt i Ukraine hjælper en million mennesker på fire år

I 2016 blev projektet ”paven for Ukraine” sat i gang med en startkapital på 15 millioner euro. Projektet er et eksempel på et vellykket økumenisk samarbejde, der stadigvæk er i udvikling, fortæller monsignor Eduard Kava, hjælpebiskop i Lviv, i et interview.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Ukraine har siden 2014 lidt under følgerne af borgerkrigen i landet. Paven har taget forskellige offentlige og private initiativer og ser våbenhvilen i Donetsk-regionen som et håbstegn.

”Man kan tale om en konflikt, der aldrig er bilagt. Det er børnene, der har betalt den højeste pris, og det internationale samfund bør opfordres til, at man kommer frem til løsninger, der fører til fred og retfærdighed for os ukrainere”, siger monsignor Eduard Kava, hjælpebiskop af Lviv, til Vatican News.

”Som et konkret tegn på solidaritet med Ukraine har pave Frans iværksat et projekt, der hjælper uden at tage hensyn til religion, konfession eller etnisk tilhørsforhold.  Der er i projektet givet hjælp til opvarmning, medicin, tøj og fødevarer, hygiejneartikler og psykisk-social støtte. Der mangler nu kun en leverance af maskiner til et børnehospital for at målet er nået, tilføjer monsignor Kava.

I økumeniens tegn

Hjælpeaktionen, der er blevet styret fra dicasteriet for integreret, menneskelig udvikling, er blevet realiseret gennem et koordineret samarbejde mellem dicasteriet og lokale i samarbejde med andre kristne konfessioner.

”Et smukt tegn på økumeni”, kalder monsignor Kava aktionen, der er sket i tjeneste for de fattige, børn der lider af stresssymptomer efter krigen, store familier og gamle mennesker med meget små pensioner. Samtidig erklærer han, at der endnu er meget at gøre for Kirken på stedet.

”Situationen er meget alvorlig, fordi alle er trætte. Hver dag er der - som under krigen - døde og der er stadig mange mennesker på hospitalet på grund af krigens konsekvenser. Det er almindelige mennesker, ikke militærfolk - frem for alt folk der er blevet i denne besatte zone ved siden af krigsområdet. De er udmattede. Det drejer sig især om de unge, der lever ved grænsen og ikke kan flytte sig, fordi de ikke har muligheden for det. Derfor er Den hellige Stols og pavens stemme meget nyttig for os ukrainere, fordi den viser verden, at konflikten fra 2014 endnu ikke er afsluttet”, siger monsignor Kava.

Spørgsmålet er så, om man kan tale om at være inde i en genopbygningsfase. Til det svarer monsignor Kava, at situationen i dag ikke er så tragisk som for 4 - 5 år siden, selv om store familier og dårligt stillede pensionister stadig har brug for meget hjælp.

15 augusti 2020, 13:44