Sök

Pave Frans Pave Frans  (ANSA)

Pave Frans – Gud tænker ikke som verden tænker. Korset er den kristnes eneste vej

Korsets forargelse… i dagens evangelium fortæller Jesus sine disciple, at han må dø for at genopstå. Det er en realitet, der er vanskelig at acceptere for Peter og de andre – og det er det også for os i dag. Og dog er dette den eneste vej for den kristne. Pave Frans inviterer alle til i korset at se Guds uendelige kærlighed og til at efterligne Jesus ved at give sit eget liv hen for sine brødre og søstre.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

Paven talte ved søndagens angelus den 30. august om dagens evangelietekst, der fortsætter sidste søndags fortælling om Peters bekendelse, hvor han siger, at han tror, Jesus er ”den levende Guds Søn”. I dagens tekst taler Jesus om den lidelse, der venter ham. Han siger, at han må lide meget og vil blive dræbt for at genopstå den tredje dag. Men disciplene forstår ikke hans ord, fordi disciplene som paven siger ”har en tro, der endnu er umoden og for bundet til denne verdens mentalitet”. Og han fortsætter:

Stillet over for det perspektiv at Jesus vil kunne lide nederlag og dø på korset gør den selvsamme Peter oprør og siger til ham: Gud forbyde det, Herre, dette må aldrig ske dig. Han tror på Jesus, han vil følge ham; men han accepterer ikke, at hans herlighed går gennem lidelsen. For Peter og for de andre disciple – men også for os! er korset en ting, der kommer os på tværs – korset er en ”forargelse”, mens Jesus betragter det som en ”forargelse” at flygte fra korset – dvs trække sig tilbage fra Faderens vilje - den mission som Han har givet ham for vor frelses skyld.

I troen at kæmpe den hårde kamp mod det onde

Men ti minutter før roste Jesus Peter, han lovede ham, at han skulle være fundamentet - det, hans kirke skulle bygge på. Ti minutter efter siger han ”Vig bort Satan” til ham. Hvordan i al verden skal man forstå dette? Det sker for os alle i andagtens, i den brændende ivers, i den gode viljes øjeblikke. Her tænker vi: ”Åh, lad os rette blikket på Jesus og gå ham i møde”. Men i de øjeblikke, hvor vi møder korset, så flygter vi.  Jesus siger til Peter-  djævelen – Satan frister os. Det hører netop den onde ånd – djævelen-  til at fjerne os fra korset – Jesu kors.

Korset er den kristnes vej

Med sine ord viser Jesus klart den sande discipels vej og understreger særligt to holdninger:

Det første er ”at fornægte sig selv” hvilket ikke betyder en overfladisk ændring, men en omvendelse – en venden op og ned på værdierne. Den anden holdning er den at tage sit kors op. Det drejer sig ikke bare om at bære de daglige prøvelser i tålmodighed, men om i tro og ansvarsbevidsthed-  at bære den møje og lidelse, som kampen mod det onde fører med sig. Den kristnes liv er altid en kamp. Bibelen siger, at den troendes liv er en kamp. Det er at kæmpe mod den onde ånd, at kæmpe mod det onde.

Med korset har Jesus frelst verden

Pave Frans forklarer, at tager man sit kors op, tager man del i den verdens frelse, der bæres af Kristus, og han inviterer til at lægge denne betydning i det kors, som ofte ”hænger på hjemmets væg” eller bæres om halsen.

Korset er det hellige tegn på Guds kærlighed og tegn på Jesu offer, og det bør ikke reduceres til en talisman eller et ornament. Hver gang vi retter blikket mod billedet af den korsfæstede Kristus tænker vi på, at Han som Herrens sande tjener har fuldbragt sin mission ved at give liv, ved at udgyde sit blod for befrielse fra synd. Og lad os ikke føre af den anden part - af fristelsen fra den Onde. Hvis vi altså vil være Hans disciple, er vi kaldede til at efterligne ham, idet vi uden forbehold ofrer vores liv af kærlighed til Gud og næsten.

Dialog og omsorg over for skaberværket

Paven kom efter angelusbønnen med en appel til dialog for på fredelig vis at løsne op for spændingerne i den østlige del af Middelhavet. Han mindede om den næste verdensomspændende bønsdag for omsorg for skaberværket. Den fejres den første september med særlig tanke for øen Mauritius, der for nylig er blevet ramt af en miljøkatastrofe. 

31 augusti 2020, 11:01